Uutisia

Människorättscentret och statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet samt Sällskapet för handikappforskning i Finland rf (VATU) ordnar i samarbete med EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) ett seminarium om ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning.
Ur juridisk synvinkel är detta ett viktigt avgörande i frågor som gäller funktionsnedsättning.
Människorättscentrets och diskrimineringsombudsmannens gemensamma kampanj om rätt till arbetsliv för personer med funktionsnedsättning har börjat.
Människorättscentret deltar i partsmötet för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 12.-14.6 i New York.
Ihmisoikeuskeskuksen ja Vammaisfoorumi ry:n yhteistyössä toteuttamaan verkkokyselyyn vammaisten henkilöiden oikeuksista voi vasta 30.5.2018 asti.
RSS ATOM