Människorättsdelegationen: Lärarnas kunskaper om mänskliga rättigheter måste stärkas

15.4.2021

De mänskliga rättigheterna hör inte till lärarutbildningen som ett obligatoriskt läroämne, även om de mänskliga rättigheterna ingår i de nationella läroplanerna. Lärarnas kunskaper om mänskliga rättigheter ska stärkas omedelbart enligt regeringsprogrammets målsättning.

När regeringens halvtidsöversyn och granskningen av regeringsprogrammets genomförande närmar sig uppmanar Människorättsdelegationen i sitt ställningstagande att statsrådet, och i synnerhet undervisnings- och kulturministeriet, omedelbart

  • stärker lärarnas långsiktiga grund- och fortbildning om mänskliga rättigheter och
  • garanterar utbildning i mänskliga rättigheter bestående finansiering, bestående strukturer och tillräcklig personal.

Människorättsdelegationen, liksom flera internationella aktörer som övervakar människorättskonventionerna, har upprepade gånger krävt att lärarnas kunskaper om mänskliga rättigheter ska stärkas. För närvarande hör de mänskliga rättigheterna inte till lärarutbildningen som ett obligatoriskt läroämne, även om de mänskliga rättigheterna ingår i de nationella läroplanerna.

Ett av målen i regeringsprogrammet är att stärka demokrati- och människorättsfostran i skolor och läroanstalter. Detta förutsätter att innehållet i lärarnas och pedagogernas grundläggande utbildning och fortbildning utökas med material om mänskliga rättigheter och ett människorättsbaserat synsätt.

Ställningstagande om människorättsfostran 2021

 

 

 

Människorättsdelegationens rekommendationer 2014

Människorättsdelegationen utarbetade år 2014 sju konkreta rekommendationer om åtgärder med hjälp av vilka människorättsfostran och människorättsutbildning kan främjas i Finland.

 

Rekommendationer för regeringsprogrammet 2019-2023

Människorättsdelegationen rekommenderade 2019 i samband med beredningen av regeringsprogrammet att

• Fostran och utbildning om grundläggande och mänskliga rättigheter ökas på alla nivåer inom förvaltningen.

• Lättillgänglig information om grundläggande och mänskliga rättigheter tas fram och publiceras på olika språk och anpassas för olika kommunikationsmedel och -sätt.

 

 

Mera information:

Sirpa Rautio, direktör för Människorättscentret, ordförande för människorättsdelegationen

sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi, 09 4321 (riksdagens växel)

 

 

Människorättsdelegation verkar som ett nationellt samarbetsorgan för aktörerna inom fältet för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och behandlar vittsyftande och principiellt viktiga frågor som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna Människorättscentret och dess människorättsdelegation bildar tillsammans med JO Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter.