Människorättscentrets och Förbundet för mänskliga rättigheters webbinarium om ekonomiska, sociala och kulturella mänskliga rättigheter den 6 maj 2021

28.4.2021

Den 8 mars 2021 gav FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Finland rekommendationer för ett bättre tillgodoseende av dessa rättigheter. Med grund i rekommendationerna ordnar Människorättscentret och Förbundet för mänskliga rättigheter ett webbinarium om ekonomiska, sociala och kulturella mänskliga rättigheter torsdagen den 6 maj 2021 kl. 12.00-15.45.

Kom och lyssna på hur olika människogruppers ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter tillgodoses i Finland. Hur tillgodoses till exempel rätten till social trygghet och en tillräcklig försörjning för närvarande? Får den samiska ursprungsbefolkningen social- och hälsovårdstjänster på sitt eget språk? Hur kan man göra arbetslivet jämlikt för personer med funktionsnedsättning?

I mars 2021 fick finska staten ett antal rekommendationer av FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK) för ett bättre tillgodoseende av rättigheterna. Kommittén gav rekommendationer bland annat om nivån på den sociala tryggheten och företagens ansvar för att tillgodose de mänskliga rättigheterna. På webbinariet får deltagarna med hjälp av ESK-avtalet, olika expertanföranden och kommitténs rekommendationer fördjupa sig i hur dessa rättigheter tillgodoses i Finland.

Webbinariet ordnas på distans (Zoom) och tolkas till finskt teckenspråk. De som anmält sig får Zoom-länken skickas i ett separat meddelande. Kontrollera för säkerhets skull också din skräppost!

Anmälan via denna länk: https://link.webropolsurveys.com/S/FDFB5AFD33A60951

Anmälningstiden går ut torsdagen den 29 april 2021.

Förbundet för mänskliga rättigheter och Människorättscentret önskar er varmt välkomna att lyssna och diskutera!