Den 38:e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve

18.6.2018 klo 08:00

Den 38:e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter inleds i dag i Geneve.

Den 38:e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter inleds i dag i Geneve.

Mer information om det kommande veckornas program för FN:s råd för de mänskliga rättigheterna hittas här: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session38/Pages/38RegularSession.aspx.

 På sidan finns även en länk till direktsändningen.