GANHRI:s konferens 10.-12.10.2018 i Marrakech

9.10.2018

Medborgarsamhällets verksamhetsmöjligheter, människorättsförsvarare och särskilt kvinnliga människorättsförsvarare är huvudteman när nationella människorättsinstitutioner samlas i Marrakech.

Medborgarsamhällets verksamhetsmöjligheter, människorättsförsvarare och särskilt kvinnliga människorättsförsvarare är huvudteman när nationella människorättsinstitutioner från runt omkring världen samlas denna vecka i Marrakech. Mera information om GANHRI:s (det globala förbundet för nationella människorättsinstitutioner) konferens:

https://nhri.ohchr.org/EN/ICC/InternationalConference/13IC/Pages/default.aspx