Människorättscentrets internationella översikt 3/2018

12.6.2018


Människorättscentrets internationella översikt 3/2018 har publicerats. Aktuella teman är bland annat: rätten att anföra klagomål kan inte missbrukas för att möjliggöra hatretorik: klagomål togs inte upp till prövning (Europadomstolen) och Europarådets studie granskar konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna av användningen av algoritmer.

Människorättscentrets internationella översikt 3/2018 har publicerats. Aktuella teman är bland annat:

  • Rätten att anföra klagomål kan inte missbrukas för att möjliggöra hatretorik: klagomål togs inte upp till prövning (Europadomstolen)
  • Europarådets studie granskar konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna av användningen av algoritmer
  • Äldres rättigheter som specialtema för FRA:s rapport om grundläggande rättigheter
  • FN:s system för övervakning av konventioner diskuterades i Wilton Park

Översikten kan läsas här.