Seminariet Äldre personers rättigheter 10.10.2019

22.9.2019

Människorättscentret ordnar ett seminarium om äldre personers rättigheter torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 9–16 i Lilla parlamentet i riksdagen (Arkadiagatan 3, Helsingfors). Seminariets huvudteman är tillgodoseendet av äldre personers rättigheter inom social- och hälsovården samt äldre personers självbestämmanderätt och delaktighet i samhället.

Evenemangets målsättning är att förmedla aktuell information om tillgodoseendet av äldre personers rättigheter och att väcka tankar och diskussion för att främja äldre personers rättigheter. Centrala experter inom branschen, bland annat från Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsministeriet, justitieombudsmannens kansli, organisationer och universitet, kommer att tala på seminariet.  

Program

Mera information:

Sanna Ahola, sakkunnig, sanna.ahola@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 475 9970

Susan Villa, sakkunnig, susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 341 2267