Verksamhetsplanen 2020

Suomeksi     In English

Människorättscentrets verksamhetsplan 

Människorättscentret gör varje år en verksamhetsplan som godkäns av människorättsdelegationen.

Människorättscentrets verksamhetsberättelse

Människorättscentret publicerar årligen en verksamhetsberättelse som innehåller även information om människorättsdelegationens verksamhet.

Verksamhetsberättelsen godkäns av människorättsdelegationen.

 

Huvudlinjerna för Människorättscentrets verksamhet

 

Huvudlinjerna för Människorättscentrets verksamhet är:

  • främjande av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna (information, utbildning och fostran, forskning)
  • oberoende uppföljning av och rapportering om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna
  • främjande och uppföljning av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning
  • främjande och uppföljning av rättigheterna för äldre personer
  • människorättsdelegationens verksamhet och annat samarbete i hemlandet
  • europeiskt och internationellt samarbete

Människorättscentrets resurser

 

Människorättscentrets budget för 2020 är 855 000 euro.

Människorättscentret har 2020 sju ordinarie tjänster (direktör, fem sakkunniga och administrativ assistent). Dessutom tas också praktikanter, unga sakkunniga eller visstidsanställda sakkunniga enligt behov med i projektartade uppgifter. Människorättscentret har ingen sakkunnig inom kommunikation/informatör, utan kommunikationen sköts som tjänstearbete vid sidan om det egna arbetet eller genom köpta tjänster.

Administrativt är Människorättscentret en del av riksdagens justitieombudsmans kansli och betalar inget för den infrastruktur som centret har tillgång till. 

PDF-tiedostoTOSU 2020 SE.pdf (530 kB)
MRC Verksamhetsplan 2020
PDF-tiedostoTOSU 2020 FI.pdf (515 kB)
IOK toimintasuunnitelma2020
PDF-tiedostoTOSU 2020 EN.pdf (513 kB)
HRC Action Plan 2020