Verksamhetsplanen 2021

Suomeksi     In English

Huvudlinjerna för Människorättscentrets verksamhet

Huvudlinjerna för Människorättscentrets verksamhet är:

  • allmän uppföljning och främjande av tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt stärkande av rättsstatsprincipen
  • uppföljning och främjande av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och äldre personer
  • stärkande av samarbetet mellan aktörer inom de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, även genom människorättsdelegationens verksamhet
  • europeiskt och internationellt samarbete i frågor som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt rättsstaten.

Människorättscentrets resurser

Människorättscentrets budget för 2021 är 962 000 euro.

Människorättscentret har 2021 sju ordinarie tjänster (direktör, fem sakkunniga och administrativ assistent) samt två nya visstidsanställningar som ung expert.

År 2021 inleds programmet för unga experter, där två unga som är intresserade av och kunniga om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna anställs för ett 12–18 månader långt tjänsteförhållande vid Människorättscentret.

Administrativt är Människorättscentret en del av riksdagens justitieombudsmans kansli och fåren del tjänster via kansliet. Människorättscentret fick nya verksamhetslokaler i riksdagens C- och D byggnad från början av februari 2020. I de nya lokalerna finns arbetsstationer för nio personer.

Människorättscentrets verksamhetsplan 

Människorättscentret gör varje år en verksamhetsplan som godkäns av människorättsdelegationen.

Människorättscentrets verksamhetsberättelse

Människorättscentret publicerar årligen en verksamhetsberättelse som innehåller även information om människorättsdelegationens verksamhet.

Verksamhetsberättelsen godkäns av människorättsdelegationen.