Internationella avtal

De rättigheter som fastställts i internationella människorättskonventioner gäller vanligen äldre på samma sätt som andra. För tillfället finns det inga förpliktande internationella konventioner eller dokument med särskild tonvikt på de äldres rättigheter. Många internationella människorättskonventioner och andra internationella och regionala mekanismer är ändå av betydelse även för de äldres rättigheter.

De flesta dokumenten om de äldres mänskliga rättigheter är icke-bindande, det vill säga så kallade soft law-instrument, som inte innebär några juridiska förpliktelser för staterna.