Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner

Människorättscentret publicerar årligen en verksamhetsberättelse som innehåller även information människorättsdelegationens verksamhet. Till ämmiskorättsdelegationens uppgifter tillhör att godkänna berättelsen.

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018 (17.4.2019)

Verksamhetsberättelse 2017 (23.5.2018)

Verksamhetsberättelse 2016 (5.6.2017)

Verksamhetsberättelse 2015 (10.5.2016)

Verksamhetsberättelse 2014 (23.6.2015)

Verksamhetsberättelse 2013 (12.6.2014)

Verksamhetsberättelse 2012 (18.6.2013)

Människorättscentrets verksamhetsplaner

Människörättscentret publicerar årligen också sin verksamhetsplan som människorättsdelegationen godkänner.