Människorättsdelegationens medlemmar 2024-2028

Människorättsdelegationens medlemmar under perioden 2024–2028:

 • Hakonen Kimmo, underrättelsetillsynsombudsman
 • Hiltunen Rainer, jämställdhetsombudsman
 • Näkkäläjärvi Piritta, ordförande, Sametinget
 • Pekkarinen Elina, barnombudsman
 • Pihamaa Heljä-Tuulia, biträdande datatillsynsman
 • Puumalainen Mikko, biträdande justitiekansler
 • Stenman Kristiina, diskrimineringsombudsmannen
 • Topo Päivi, äldreombudsman
 • Sakslin Maija, riksdagens biträdande justitieombudsman

     Andra medlemmar

 • Alanne Kaisa, chef för teckenspråks- och påverkansarbete / Finlands Dövas Förbund rf
 • Aalto Juho, Master of International and Comparative Law (MICL), ordförande / Demla ry, doktorand / Åbo universitet
 • Ali Atik, juris kand., politices dr, verkställande direktör / Lakiasiaintoimisto Allianssi Oy
 • Arikka Laura, teologie mag., verkställande direktör / Erätauko-säätiö sr., doktorand / Åbo Akademi
 • Elfgren Thomas, kriminalöverkommissarie i a.
 • Ervasti Kaijus, juris dr, professor / Östra Finlands universitet
 • Gestrin Christina, Executive MBA, Folktingssekreterare / Svenska Finlands folkting
 • Grönfors Janette, specialsakkunnig / Social- och hälsovårdsministeriet och generalsekreterare för Delegationen för romska ärenden
 • Hintikka Kaisamari, teologie dr, biskop / Esbo domkapitel
 • Hirvelä Päivi, juris dr, docent, Lawyer / Susiluoto Attorneys-at-Law Ltd
 • Johnson Rasmus, juris mag., föredragande / Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden
 • Juho Anu, juris lic., tingsdomare / Helsingfors tingsrätt
 • Juvonen Anu, MA Development studies, verksamhetsledare / Partiernas internationella demokratisamarbete – Demo Finland
 • Jylhä Marja, medicine doktor, docent, pensionerad, professor i gerontologi på deltid (emerita) / Tammerfors universitet
 • Kalliomaa-Puha Laura, juris dr, professor i socialrätt / Tammerfors universitet
 • Kasa Tuija, mag. i samhällsvet., doktorand / Helsingfors universitet
 • Laajapuro Niina, direktör för människorättsarbete / Amnesty International, finländska sektionen
 • Laukkanen Janne, juris mag., mag. i samhällsvet., direktör, kommunikation och påverkan / Juristförbundet
 • Mahlamäki Pirkko, juris mag., filosofie mag., jurist
 • Nissilä Leena, filosofie dr, direktör / Institutet för de inhemska språken
 • October Martta, juris mag., Chef för påverkansarbete / Förbundet för Mänskliga Rättigheter
 • Okkonen Laura, HuK, FM, Business and Human Rights Expert / Access Now, väitöskirjatutkija / Jyväskylä universitet
 • Ollus Natalia, juris dr, direktör / HEUNI
 • Rantamäki Petra, mag. i samhällsvet., Utvecklingsdirektör / Tukena-säätiö sr.
 • Salo Aija, VTM, Generalsekreterare / Nätverket för psykisk hälsa (Mielenterveyspooli) 
 • Solitander Nikodemus, ekonomie dr, direktör / Centre for Corporate Responsibility (CCR) och forskare / Svenska handelshögskolan (Hanken)
 • Suomu Katariina, mag. i samhällsvet., verksamhetsledare / Minnesförbundet
 • Tervala Miisa, socionom, generalsekreterare / Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf
 • Vaara Elina, M.Sc in Environmental Sciences and Ecology, Environmental Officer / European Investment Bank, Luxembourg
 • Vartio Elias, juris mag., politices mag., rättssakkunnig / Närståendevårdarnas förbund

Tillsättningsbeslut