Människorättsdelegationens medlemmar 2020-2024

Människorättsdelegationens medlemmar under perioden 2020–2024:

     Andra medlemmar

 • Ali Atik, JK, VH, verkställande direktör, Lakiasiaintoimisto Allianssi Oy
 • Angersaari Inga, SVM, projektchef, Diak
 • Arikka Laura, TM, verkställande direktör, Dialogpaus-stiftelsen
 • Caldén Anna, socionom (YH), koordinator, Samarbetsförbundet kring funktionshinder SAMS
 • Enache-Kotilainen Anca, FM, utvecklingschef, Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors
 • Haanperä Outi, PhD (Economics), ledande sakkunnig, Sitra
 • Iivonen Esa, JM, ledande sakkunnig, Mannerheims Barnskyddsförbund
 • Juvonen Anu, MA (Development Studies), verksamhetsledare, DEMO rf
 • Jylhä Marja, MD, professor i gerontologi, Tammerfors universitet
 • Kalliomaa-Puha Laura, JD, professor i socialrätt, Tammerfors universitet
 • Kallioniemi Arto, TD, PeM, professor i religionsdidaktik, Helsingfors universitet
 • Kupila Sakris, MK, ordförande, SETA ry
 • Laajapuro Niina, pol.mag., MBA, chef för människorättsarbetet, Amnesty International Finländska sektionen
 • Laukkanen Janne, JM, SVM, direktör (kommunikation och påverkan), Juristförbundet
 • Mahlamäki Pirkko, FM, JM, generalsekreterare, Handikappforum
 • Mattila Kaari, PD, generalsekreterare, Förbundet för Mänskliga Rättigheter
 • Mattila Yrjö, PD, JL, VH, juridisk konsult, Närståendevårdarnas förbund
 • Mäki-Petäjä-Leinonen Anna, JD, docent, direktör, Institutet för välfärdsrätt, Östra Finlands universitet
 • Nuotio Kimmo, JD, professor i straffrätt, Helsingfors universitet
 • Ojanen Tuomas, JD, docent, professor i statsförfattningsrätt, Helsingfors universitet
 • Okkonen Laura, fil.stud., Senior Human Rights Manager, Vodafone Group Plc
 • Ollus Natalia, JD, PM, direktör, Europas kriminalpolitiska institut (HEUNI)
 • Rankinen Lea, DI i miljöteknik, chef för hållbarhet och samhällskontakter, Paulig Group
 • Salminen Mirva, SVM, forskare, Lapplands universitet
 • Sood Nitin, PM, BA (Liberal Arts and Sciences), likabehandlingsplanerare, Helsingfors stad
 • Suomu Katariina, SVM, verksamhetsledare, Minnesförbundet
 • Suurpää Leena, PD, docent, chef för de ungas skyddshusverksamhet, Finlands Röda Kors
 • Teittinen Antti, SVD, docent, forskningschef, Kehitysvammaliitto
 • Thors Astrid, jur.kand., VH
 • Viljanen Jukka, FöD, professor i offentlig rätt, Tammerfors universitet