Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lagstadgade specialuppgiften - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Finlands nationella människorättsinstitution har som lagstadgade upgiften att främja, skydda och övervaka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Aktuellt- rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har publicerat ett utkast och begäran om utlåtande till den allmänna kommentaren nr 7 (artiklar 4 och 33) som behandlar samråd och involvering av personer med funktionedsättning.
RSS