Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lagstadgade specialuppgiften - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Finlands nationella människorättsinstitution har som lagstadgade upgiften att främja, skydda och övervaka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.