Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lagstadgade specialuppgiften - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Finlands nationella människorättsinstitution har som lagstadgade upgiften att främja, skydda och övervaka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Seminarium: Från anstaltsboende till självständigt liv (31.10.2019)

Människorättscentret och statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet samt Sällskapet för handikappforskning i Finland rf (VATU) ordnar i samarbete med EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) ett seminarium om ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning.

Finlands periodiska rapport om genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (21.8.2019)

Finlands första periodiska rapport om genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är färdig. Rapporten finns på finska nedan.

En utvärdering av EU:s handikappstrategi 2010-2020 har inletts (7.8.2019)

Europeiska kommissionen har inlett ett offentligt hörande för att utvärdera EU:s handikappstrategi 2010-2020. Handikappstrategin bygger på FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommissionen kommer att använda resultaten av detta hörande för att förbättra insatserna i…

Vi behöver flera svar på enkäten Barometern för grundläggande rättigheter 2019 (20.6.2019)

Människorättscentret och justitieministeriet genomför som bäst en enkät i forskningsprojektet Barometern för grundläggande rättigheter 2019. I forskningsprojektet utreds vilka åsikter och erfarenheter personer med funktionsnedsättning och olika språkminoriteter har när det gäller vissa utvalda…

En person med funktionsnedsättning ska få bestämma vem som assisterar i situationer som involverar den personliga hygienen (21.5.2019)

Ur juridisk synvinkel är detta ett viktigt avgörande i frågor som gäller funktionsnedsättning.