Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning

Suomeksi     In English

Enligt artikel 33 (3) av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska medborgarsamhället och speciellt personer med funktionsnedsättning samt föreningar som representerar dessa personerfullständigt involveras i uppföljningen av konventionen. 

För att genomföra delaktighetsprincipen har man grundat en bestående kommité dvs. människorättskommittén för personer med funktionsnedsättining (VIOK) under människorättsdelegationen. Kommitténs verksamhetstid är samma som människorättsdeleationens. Kommittén organiserade sitt organiseringsmöte den 19.10.2016.

Läs mer om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning

Kommitténs uppgifter

Kommittén kan:

  • göra förslag och uttrycka synpunkter till riksdagens justitieombudsman och Människorättscentret om hur man kunde utveckla förverkligandet av rättigheter för personer med funktionsnedsättning och genomförningen av konventionen.
  • föreslå frågor angående funktionsnedsatta personers rättigheter till människorättsdelegationens behandling.
  • göra förslag som människorättsdelegationen ska besluta.

Kommitténs medlemmar

Komittén har följande medlemmar:

  • fem funktionnedsatta personer från människorättsdelegationen.
  • fyra medlemmar utanför människorättsdelgationen.
  • som expert en representant från Människorättscentret.
  • som expert en representant från justitieombudsmannens kansli.
  • som utomstående expert en representant från Institutet för Hälsa och Välfärd (THL.)