Utredning om forskning om grundläggande och MR

Suomeksi     In English

Människorättscentret utförde år 2013 en utredning om förverkligandet av människorättsfostran och utbildning i det Finska skolsystemet. Utredningen publicerades i februari 2014. 

Det är frågan om den första undersökningen som utförts i Finland angående människorättsutbildningens förekomst och kvalité. 

I utredningen ville man inte fokusera endast eller ens i första hand på forskning inom juridiken, utan målet var att inkludera all forskning som är relevant för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i Finland.

Utredningen visar att forskningen om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna numera är omfattande och innehållsmässigt varierande. Kritisk forskning om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna kan anses spela en egen, viktig roll inom området.

Två viktiga utmaningar framkom tydligt ur materialet: ifrågasättandet av sakkunskapen och forskningen om rättigheterna, samt nedskärningarna i forskningsfinansieringen. Samhällssituationen anses göra forskningen allt mer trängd och man befarar att det kan leda till en mindre mängd forskning och mer begränsade forskningsteman.

Forskningen utfördes i samarbete med Lapplands universitets Nordiska Institut för miljö och minoritetsrätt. Utredningen innehåller en sammanfattning på svenska.

Mänskliga rättigheter forskning i Finland MRC 2017 SAMMANFATTNING.docx

Människorättsdelegationens rekommendationer för att främja människorätsutbildning och fostran i Finland 

Människorättscentret gjorde sju konkreta rekommendationer som kan användas för att främja människorättsutbildning och fostran i Finland. 

Läs och ladda ner rekommendationerna

Läs och ladda ner rekommendationerna på samiska