Verkställandet av Europadomstolens domar

Europadomstolen har för närvarande sammanlagt 18 öppna domar som gäller Finland. (2/2023)

Europarådets ministerkommitté övervakar det nationella verkställandet av Europadomstolens domar. Regeringen ska lämna information om hur verkställigheten framskrider till verkställighetsenhet av domar som lyder under Europarådet och som lämnar informationen till ministerkommittén. Läs mer om verkställandet här.

Människorättscentret uppföljer hur Europadomstolens avgöranden verkställs i Finland bl.a. genom att fästa uppmärksamhet vid fördröjningar i verkställigheten nationellt. Läs här (även nedan) en sammanfattning av de avgöranden som Europadomstolen har meddelat Finland och som väntar på verkställande.

Dessutom kan de nationella människorättsinstitutionerna och medborgarorganisationerna i enlighet med ministerkommitténs arbetsordning (Rule 9-processen) lämna ministerkommittén uppgifter om verkställigheten av domarna. Läs mer om processen här (Europarådet).

För att effektivisera det nationella verkställandet av domar finns det olika slags anvisningar som de nationella människorättsinstitutionerna kan dra nytta av i sin verksamhet. Du kan bekanta dig med anvisningarna på engelska här (ENNHRI), här (Europarådets verkställighetsavdelning) och här (European Implementation Network). Dessutom kan du titta på en webbinarserie som hänför sig till verkställigheten av domar här (på engelska).