Föreläsning 2: Mänskliga rättigheter i FN

Suomeksi     In English

Föreläsningens syfte: att ge deltagarna grundläggande information om FN:s människorättssystem.

Innehåll: de centrala människorättskonventionerna och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som ingår i FN:s människorättssystem, människorättskonventionernas övervakningsmekanismer, de mänskliga rättigheternas universella periodiska granskning (UPR) samt FN:s övriga verksamhet som gäller de mänskliga rättigheterna.

Föreläsare: Männsikorättscentrets sakkunnig Kristiina Kouros.

Tid: 1h 25 min.

Språk: finska och föreläsningen hittas här.

Föreläsningsmaterial

Mänskliga rättigheter i FN_11102016_SV_small (1).pdf (2.2 MB) Föreläsningsmaterial: Mänksliga rättigheter i FN

Expertintervju, Krista Oinonen

chef vid utrikesministeriets enhet för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden

Tid: 10 min.

Språk: finska.

YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.