FÖRELÄSNING 2 Mänskliga rättigheter i FN

suomeksi     in English

Föreläsningens syfte: att ge deltagarna grundläggande information om FN:s människorättssystem.

Innehåll: de centrala människorättskonventionerna och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som ingår i FN:s människorättssystem, människorättskonventionernas övervakningsmekanismer, de mänskliga rättigheternas universella periodiska granskning (UPR) samt FN:s övriga verksamhet som gäller de mänskliga rättigheterna.

Föreläsare: Männsikorättscentrets sakkunnig  Kristiina Kouros.

Tid: 1h 25 min.

Språk: finska och föreläsningen hittas här.

Föreläsningsmaterial

Expertintervju

Krista Oinonen

chef vid utrikesministeriets enhet för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden

Tid: 10 min.

Språk: finska.

underlay_error_youtube