Människorättscentrets arbete

Strategi om arbete för funktionsnedsatta personers rättigheter 

Människorättscentrets strategi för att implementera främjande och uppföljande av konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning är: 

  • att planmässigt samarbeta med intresseorganisationer och myndigheter som främjar rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
  • att planmässigt samarbeta med forskare som specialiserat sig i forskning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetens målsättningar

Männsikorättscentrets målsätning i ärenden angående rättigheter för personer med funktionsnedsättning är att: 

  • producera mervärde speciellt på de områden och ärenden där andra aktörer spelar en liten roll.
  • sträva till att undvika överlappningar i sin verksamhet med andra aktörers arbete