Suomeksi     In English

Inkluderande undervisning som en mänsklig rättighet

Visste du att inkluderande undervisning är en mänsklig rättighet? I detta undervisningsmaterial dyker vi djupare in i saken. Syftet med materialet är i synnerhet att öka medvetenheten om artikel 24 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning inom undervisnings- och utbildningsområdet.

Inkluderande utbildning som en mänsklig rättighet - De grundläggande och mänskliga rättigheterna, funktionsnedsättning och rätt till utbildning -bild
Inkluderande utbildning som en mänsklig rättighet - De grundläggande och mänskliga rättigheterna, funktionsnedsättning och rätt till utbildning

Undervisningsmaterialet behandlar följande teman:

  • Vad är grundläggande och mänskliga rättigheter?
  • Vad är konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
  • Hur förverkligas rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i Finland?
  • Barn, skola och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Rätt till utbildning och inkludering
  • Material för lärare

Människorättscentret producerade material för människorättsfostran gällande inkluderande utbildning tillsammans med pedagogiska fakulteten på Helsingfors universitet som en del av projektet Mänskliga rättigheter, demokrati, värderingar och dialog inom fostran 2018-2021. Inkluderande utbildning har visat sig vara ett utmanande ämne inom den offentliga diskussionen, i samhället i stort och på grund av olika praxis. Detta undervisningsmaterial är i synnerhet riktat till undervisnings- och utbildningsområdet i stort, men även andra intresserade har nytta av det.

Målgrupp:

Lärare, pedagoger, alla aktörer inom undervisnings- och utbildningsområdet och personer som är intresserade av ämnet

Powerpoint diaserie (.pdf och .pptx):

Använd materialet som sådant eller i delar. Utbildningsmaterialet lämpar sig för självständiga studier eller som en del av undervisningen. Materialet inkluderar flera stödmaterial och anföranden av personer med funktionsnedsättning. Lyssna till exempel på intervjun med Hannele Cantell: Hur förändrades min tankevärld som lärarutbildare i och med att jag fick en funktionsnedsättning? https://vimeo.com/557938164/ae546a6972 (på finska, text på svenska)