Människorättsordlista

Suomeksi   In English

Människorättscentret har publicerat en människorättsordlista.  Ordlistan innehåller ett urval termer på finska, svenska och engelska som berör de mänskliga rättigheterna och i synnerhet människorättsavtalen och övervakningen av dem. För vissa ord ges en kort förklaring till ordets bakgrund och betydelse på finska.

Ordlistan är indelad enligt olika internationella organisationer och människorättssystem. Därtill utgör termer och förklaringar som gäller mänskliga rättigheter i allmänhet en egen helhet.

Syfte med ordlistan, som sammanställts av Människorättscentret, är att förenhetliga och etablera den människorättsterminologi som används i Finland. Vi hoppas att ordlistan kan vara till hjälp för exempelvis översättare, tolkar, journalister och andra som använder terminologin inom området.

Människorättsordlistan kompletteras och utvecklas framöver utgående från responsen från användarna så att den hålls aktuell och användbar. Därför är alla kommentarer, förslag på innehåll och idéer om förbättring synnerligen välkomna.

Vi har redan fått feedback på att uppslagsord i ordlistan borde skrivas med liten begynnelsebokstav, förutom om ordet skrivs med stor begynnelsebokstav enligt de reglerna, som gäller språket i fråga. För tillfället framgår det inte av ordlistan. Vi syftar också till att tillägga informationen om vilka termer som är officiella och vilka som är allmänspråkliga. På grund av kontinuerliga uppdateringar uppmanar vi er att alltid använda den version som finns bakom länken.

Ordlistan är uppdaterad år 2018.