Teckenspråksdagar 12.2 och 23.9.

Suomeksi     In English

En internationell dag för teckenspråk för första gången 2018

FN:s generalförsamling beslöt i december 2017 att den 23 september blir en internationell dag för teckenspråk. Den första internationella dagen för teckenspråk kommer att firas som en del av den döva internationella veckan. Det blev just det där datumet för att World Federation of the Deaf (WFD) grundades den 23 september.

Finlandssvenskt teckenspråk hotat

Det finns två teckenspråk i Finland: finskt teckenspråk och finlandssvenskt teckenspråk. Finskt teckenspråk är modersmål för 4 000–5 000 döva, och det talas därtill som andraspråk eller främmande språk av 6 000–9 000 personer.

Antalet talare av finlandssvenskt teckenspråk har uppskattats till ca 300, varav hälften döva. En kartläggning utförd 2014–2015 visar att antalet döva talare bara är ca 90 numera, varav en stor del har hög ålder. Enligt Unescos kriterier är det finlandssvenska teckenspråket allvarligt hotat.

På grund av detta kommer nya tolkar att utbildas på finlandssvenskt teckenspråk åren 2018–2019. Det är trettio år sedan en liknande utbildning senast ordnades. Läs mer.

Källa: Språkinstitutet och Finlands dövas förbund

Bekanta dig med Skolbios filmer och läromaterial om temat. Till exempel filmen Dolphin Tale och Babel handlar om funktionedsättningar och språkets ställning i samhället.

Kolla på YLEs teckenspråkiga tv-programmer och sagor för barn 

Koulukino

Länka till Koulukino på svenska.
Länka till Kuurojenliitto på svenska.
Bild: http://www.kuurojenliitto.fi/sv

Delta i teckenspråksdagens och alla hjärtans dagens bildkampanj #tecknakärlek! Teckna ord vän, peace, hjärta eller I love you, ta en bild och dela den med andra. Mer information.

Länka till En nätordbok i de finländska teckenspråken.
En nätordbok i de finländska teckenspråken.

Sök ord på finlandssvenskt teckenspråk eller kolla på hur man tecknar sin hemmastads namn! 

En nätordbok i det finlandssvenska teckenspråket