Publikationer

I denna delen hittas:

Människorättscentrets egna publikationer

  • nyheter
  • blogg texter
  • nyhetsöversikter
  • verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner
  • utredningar, forskningar, artiklar
  • människorättsordlistan

Dessutom innehåller sidan:

  • FN:s publikationer om mänskliga rättigheter
  • FRA:s publikationer (engelska)

Människorättscentrets material om människorättsfostran och utbildning hittas på Utbildningssidorna. 

På denna sida publiceras inte konventioner om de mänskliga rättigheterna eller dokument om konventionernas genomförande.

Man kan bekanta sig med de internationella människorättskonventionerna och samtliga dokument på utrikesministeriets nätsida.
 

(19.4.2018)