Publikationer

I denna delen hittas:

Människorättscentrets egna publikationer

nyheter

blogg texter

nyhetsöversikter

verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner

utredningar, forskningar, artiklar

människorättsordlistan

 

Dessutom innehåller sidan:

FN:s publikationer om mänskliga rättigheter

FRA:s publikationer (engelska)

 

Människorättscentrets material om människorättsfostran och utbildning hittas på Utbildningssidorna. 

På denna sida publiceras inte konventioner om de mänskliga rättigheterna eller dokument om konventionernas genomförande.

Man kan bekanta sig med de internationella människorättskonventionerna och samtliga dokument på utrikesministeriets nätsida.
 

 

(19.4.2018)