Klagomål till Europeiska kommittén för sociala rättigheter

Klagomål till Europeiska kommittén för sociala rättigheter

Europeiska kommittén för sociala rättigheter behandlar kollektiva klagomål baserade på den Europeiska sociala stadgan.

Arbetsmarknadsparterna och frivilligorganisationer kan anföra klagomål till Europeiska kommittén för sociala rättigheter. Enskilda personer har inte klagorätt med avseende på den sociala stadgan.

En organisation kan anföra ett kollektivt klagomål, om den misstänker att stadgan inte har verkställts på ett tillfredsställande sätt i en stat som har godkänt klagomålsförandet.

Mera information om kollektiva klagomål finns på Europeiska kommittén för sociala rättigheters webbplats för kollektiva klagomål

Avgöranden av Europeiska kommittén för sociala rättigheter - HUDOC