Människorättsfostran och människorättsutbildning

Människorättsfostran och människorättsutbildning är väsentliga förutsättningar för att medvetenheten om de mänskliga rättigheterna skall utvecklas, och i sista hand för att de mänskliga rättigheterna skall förverkligas.

Människorättsfostran ger kunskaper, färdigheter och attityder för att bygga upp en kultur som betonar mänskliga rättigheter.

På vår webbplats finns material som kan användas som stöd i människorättsfostran.

I Människorättscentrets föreläsningsserie finns sammanlagt fem föreläsningar, och två som hör till dem har översatts till svenska. Allt föreläsningsmaterial finns på svenska (pdf-diapresentationer). De inspelade föreläsningarna Introduktion i de grundläggande- och mänskliga rättigheterna (Föreläsning 1) och Grundläggande rättigheterna i Finland (Föreläsning 5) samt intervjuerna med branschexperter är också översatta till svenska.

Du kan bekanta dig med olika videon som publicerats för att fira Människorättsdagen och olika teman, så som behandling i FN eller inkluderande undervisning.

Titta på videoklippen om mänskliga rättigheter nedan med svensk textning.

Människorättscentrets introduktion i de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.

Lärare, titta på "Historien om mänskliga rättigher" med dina elever:

YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.

Människorättscentret granskar riktigheten av all material om människorättsfostran som förmedlas vidare. Vidare förmedling av material betyder inte att centret stöder materialets tillverkare, finansierare eller övriga parter som deltagit i utarbetandet av materialet.

Dekorativ bild.