Grundläggande- fri och mänskliga rättigheterna

Allmänt om mänskliga rättigheter

Säkerställande av de grundläggande- fri och mänskliga rättigheterna tillhör ofta till den centrala verksamheten av internationella och regionala organisationer samt åt individer som är aktiva inom dessa föreningar.

Mänskliga rättigheter är skrivna i internationella och regionala männsikorättskonventioner. De stater som har ratificierat konventionen (dvs. anslutit sig till överenskommensen) är förpliktad till att respektera, skydda och genomföra dessa rättigheter som finns i överenskommelsen.

Mänskliga rättigheter är universiella, odelbara och oberoende. De tillhör alla individer oberoende av tid eller plats.

Läs mer om mänskliga rättigheter här

Internationella organisationer och mänskliga rättigheter

De viktigaste människorättskonventionerna är förhandlade inom Förenta nationerna (FN) och det Europeiska rädet (EN). Människorättskonventioner har även genomförts av  andra internationella och regionala organisationer.