Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning

suomeksi     in English

Mötesprotokoll 

Alla mötesprotokoll för Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning hittas här. Protokollen är skrivna på finska. 

 

Utlåtanden 

Alla utlåtanden som har gjorts av kommittén finns tillgängliga (på finska) här

 

Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning (VIOK) är en permanent sektion som fungerar under männsikorättsdelegationen. Kommittén höll sitt organisationsmöte 19.10.2016. Kommitténs mandatperios är fyra år (2016-2020) såsom människorätsdelegationens. 

 

Medlemmarna av människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning 2016-2020

 

Människorättsdelegationens representanter i människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning är: 

Kalle Könkkölä (ordförande)

Elina Nieminen (viceordförande)

Markku Jokinen

Antti Teittinen

Riku Virtanen

 

Expertmedlemmar är:

Minna Verronen (Justitieombudsmannens kansli)

Mikko Joronen (Männsikorättscentret)

 

I mars 2018 kompletterades kommittén enligt människorättsdelegationens arbetsordning med följande utomstående experter. (Enligt arbetsordningen ska kommittén kompletteras med åtmistone fyra personer med funktionsnedsättning samt med det nödvändiga antalet andra personer som har expertkunskap om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.) 

Pirkko Mahlamäki

Tytti Matsinen

Milla Ilonen

Tommi Kivimäki

Sanna Ahola

 

Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning uppgifter

Enligt människorättsdelegationens arbetsordning kan kommittén göra förslag och föra fram synpunkter till riksdagens justitieombudsman och Människorättscentret om hur, kommittén skulle kunna utveckla genomförandet av rättigheter för personer med funktionsnedsättning och implementeringsuppgifterna av CRPD-konventionen. 

Kommittén kan även föra fram förslag till människorättsdelegationen om frågor som berör rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Justitieombudsmannen och Människorättscentret kan be expertstöd av kommittén om frågor som berör rättigheter för personer med funktionsnedsättning.