Tillgänglighetsutlåtande

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsten www.manniskorattscentret.fi och har utarbetats/uppdaterats 23.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga nättjänster ska vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation


Status för den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven


Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen är ännu inte helt förenlig med kraven, utan har följande brister:

Observerad

Åtskiljande av delar

Sidmallens delar skiljer sig inte tillräckligt från varandra.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 

1.4.11 Kontrast för innehåll i icke-textformat AA

Begriplig

Layouten för sidornas innehåll är inte enhetlig

Sidorna har inte en enhetlig layout vad gäller innehållet vilket gör dem onödigt krångliga att använda särskilt för personer med svag syn eller kognitiva problem.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

3.2.3 Konsekvent navigering AA

Begriplig

Brist på synlig fokus

Det saknas en synlig fokus i hela gränssnittet vilket gör det svårt att bläddra i sidorna för en del personer.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

3.2.1 Fokus A

3.2.3 Konsekvent identifiering AA


Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Berätta för oss om den och vi gör vårt bästa för att rätta till bristen

Via e-post

info@ihmisoikeuskeskus.fi


Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss, dvs. till webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar för oss att svara. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls på två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats berättas noggrant hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetsövervakning
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar hela tiden för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet.

Människorättscentrets webbplats kommer hösten 2020 att flyttas till en nyare mall med bättre tillgänglighet och vars tillgänglighetsegenskaper uppdateras. Samtidigt kommer man att låta göra en ny tillgänglighetsbedömning och utbilda personalen i att producera tillgängligt innehåll.