Förslag på hur föreläsningen kan tillämpas

Suomeksi     in English

Nedan hittar du information och tips för att bekanta dig eller undervisa om Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheternaEU-domstolen och värderingar:

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

 

Europeiska unionen har inrättat EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för att ge EU-institutioner och medlemsstater oberoende, faktabaserat stöd och sakkunskap om de grundläggande rättigheterna.

  • Se grundläggande rättigheterna i Europeiska Unionens stadgan med Charterpedia.
  • Ladda EU Charter app (Google Play ja Apple App Store) på svenska.
  • Läs information om posters på englenska om integration eller, till exempel, "hur Europeiska unionens stadgan används?"

Video på engelska om diskriminering i EU (FRA):

underlay_error_youtube

 

Värderingar i EU

Diskutera vilka värderingar ligger som grund för Europeiska unionen? Skriv upp värderingarna.

Diskutera om aktuella frågor som till exempel flyktningar och migration och dess orsaker och konsekvenser. Bekanta dig med Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheterna med föreläsningsmaterials sidor 25-32.

Du kan också använda Charterpedia eller EU Charter app. Se i synnerhet på Artikel 45: Rörelse- och uppehållsfrihet​.

Du kan också titta på en expertintervju nedan om Allan Rosas med svensk textning. Han berättar om sitt arbete som domare vid EU-domstolen. I avsnitt 5:46-7:50 beskriver han exempel om migration.

Varför är grundläggande värderingar så viktiga?

underlay_error_youtube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på en bild för att se en större version.