Nyheter

Kate Gilmore uppmanar FN:s medlemstater att satsa på MR-arbete (27.4.2018)

"Dessa är hårda tider, men de är ännu hårdare för den enskilda individen", så här beskrev Kate Gilmore de utmaningar och världsläge som världssamfundet hanterar dagligen."

Finlands translag kränker de mänskliga rättigheterna – ”Nu saknar vi politisk vilja att åtgärda situationen” (26.4.2018)

”I Finland saknas en politisk vilja att åtgärda de punkter i translagen som kränker de mänskliga rättigheterna och den finska statens internationella förbindelser”, påpekar Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio.

Människorättscentrets internationella översikt 2/2018 har publicerats! (11.4.2018)

Aktuella teman bland annat: domen för en provokativ performance kränkte inte yttrandefriheten, utvecklingen av EU:s informationssystem medför flera konsekvenser för de grundläggande rättigheterna och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter höll starka anföranden i rådet för mänskliga rättigheter.

FN:s biträdande högkommissarie för mänskliga rättigheter Kate Gilmore besöker Finland (10.4.2018)

FN:s biträdande högkommissarie för mänskliga rättigheter Kate Gilmore besöker Finland fredagen den 13 april.

Utkast till allmän kommentar om involvering av personer med funktionedsättning har publicerats (28.3.2018)

FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har publicerat ett utkast och begäran om utlåtande till den allmänna kommentaren nr 7 (artiklar 4 och 33) som behandlar samråd och involvering av personer med funktionedsättning.