Nyheter

Människorättsdelegationen: Lärarnas kunskaper om mänskliga rättigheter måste stärkas (15.4.2021)

De mänskliga rättigheterna hör inte till lärarutbildningen som ett obligatoriskt läroämne, även om de mänskliga rättigheterna ingår i de nationella läroplanerna. Lärarnas kunskaper om mänskliga rättigheter ska stärkas omedelbart enligt regeringsprogrammets målsättning.

Människorättscentret har publicerat sin verksamhetsplan 2021 (13.4.2021)

Människorättsdelegationen godkände verksamhetsplanen i december 2020.

AKTUELLA PROJEKT VID MÄNNISKORÄTTSCENTRET, första kvartalet 2021 (9.4.2021)

Innehåll 1 FRÄMJANDE AV DE GRUNDLÄGGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 1 2 UPPFÖLJNING AV DE GRUNDLÄGGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 3 INTERNATIONELLT SAMARBETE 5

Finland fick rekommendationer om tillgodoseendet av medborgerliga och politiska rättigheter (8.4.2021)

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har gett Finland rekommendationer om genomförandet av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Europeiska kommittén för sociala rättigheter är missnöjd med det långsamma verkställandet av beslut om kollektiva klagomål (30.3.2021)

Europeiska kommittén för sociala rättigheter har granskat verkställandet av besluten om kollektiva klagomål mot Finland. Kommittén anser att det nationella verkställandet av alla fem klagomålen har varit otillräckligt.