Nyheter

Inbjudan: SIHTI-rapportens publikationstillfälle, tis. 26.1. kl. 9-11 (15.1.2021)

I SIHTI projektet har man specifikt undersökt hur finländska företag uppfyller sitt ansvar i relation till FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Människorättsdelegationen sammanträdde på distans 21.12.2020 (8.1.2021)

Vid människorättsdelegationens möte godkändes bland annat Människorättscentrets verksamhetsplan för 2021.

FRA: Rapporten om artificiell intelligens och grundläggande rättigheter har publicerats (14.12.2020)

En ny rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) visar att det råder förvirring om hur AI påverkar människors rättigheter.

FN:s dag för mänskliga rättigheter firas 10.12.2020 (11.12.2020)

FN:s dag för mänskliga rättigheter firas den 10 december varje år. Syftet med dagen är att påminna om de rättigheter som vi åtnjuter varje dag.

Har du upplevt rättsliga problem? – Vi söker efter berättelser från äldre personer (9.12.2020)

I slutet av 2020 startas en forskning om äldre personers (över 65 år) rättsliga problem och tillgång till sina rättigheter. I forskningen vill vi att kartlägga hurdana rättsliga problem äldre personer upplever och huruvida de får lösningar på sina problem.