Nyheter

FRA: Rapporten om de grundläggande rättigheterna - teknologi och dataskydd (4.8.2020)

Den andra tematiska delrapporten behandlar teknologi och dataskydd. Rapporten baserar sig på intervjuer med 35 000 européer i 27 EU-länder, Storbritannien och Norra Makedonien.

FRA: undersökning om grundläggande rättigheter - den första tematiska rapporten publicerad (22.7.2020)

Många européer anser att mänskliga rättigheter kan skapa ett rättvisare samhälle, men utmaningar kvarstår

Rapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter granskar tioårsjubileet av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (15.6.2020)

Covid-19 ökar vikten av ett starkt skydd av de grundläggande rättigheterna

politiken för grundläggande och mänskliga rättigheter bör utvecklas långsiktigt och mer övergripande (5.6.2020)

En forskargrupp har utvärderat det handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter, som genomfördes under åren 2017-2019.

Ny människorättsdelegation inledde verksamhet vid Människorättscentret (20.5.2020)

Riksdagens justitieombudsman tilsatt i mars en människorättsdelegation (mandatperiod 2020–2024), som höll sitt första möte idag.

FRA: Rapporten om de grundläggande rättigheterna - teknologi och dataskydd

 

22.7.2020

 

Den andra tematiska delrapporten behandlar teknologi och dataskydd. Rapporten baserar sig på intervjuer med 35 000 européer i 27 EU-länder, Storbritannien och Norra Makedonien.

 

FRA har publicerat de första delarna av sin omfattande Fundamental Rights Survey-undersökning. I den granskas på ett heltäckande sätt människors erfarenheter av och åsikter om sina grundläggande rättigheter på olika livsområden. Materialet samlades in mellan januari och oktober 2019 och slutsatserna baserar sig på svar från 35 000 människor runt om i Europa och omfattar EU-länderna (inkl. Finland), Norra Makedonien och Storbritannien.

 

Rapporten Your rights matter: Data protection and privacy är den andra i ordningen och omfattar forskningsresultaten gällande teknologi och dataskydd. Rapporten fokuserar på två aspekter: vanan och människornas vilja att dela sina personuppgifter samt deras medvetenhet om EU:s lagstiftning om dataskydd. Några lyft ur rapporten:

 

  • 41 % av respondenterna vill inte dela några som helst personuppgifter med privata företag, vilket i siffror är nästan dubbelt så mycket i jämförelse med oviljan att dela motsvarande uppgifter med institutioner som hör till det offentliga samfundet.
  • Endast cirka 5 % av respondenterna går med på att dela sina bilder och fingeravtryck med privata företag.
  • 72 % känner till sin telefons sekretessinställningar, men 24 % vet inte hur man granskar applikationernas sekretessinställningar.
  • 55 % fruktar att brottslingar och andra bedragare kommer åt personuppgifter som rör dem.
  • Cirka 30 % oroar sig för att annonsörer, företag och andra statsadministrationer ska få tillgång till information som rör dem utan att de känner till detta.
  • 69 % av respondenterna är medvetna om EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).
  • Endast 51 % av respondenterna är medvetna om att de har rätt att få tillgång till de personuppgifter som företagen har om dem.

Länken ovan leder till själva rapporten. Mer information om ämnet också här: https://fra.europa.eu/en/news/2020/how-concerned-are-europeans-about-their-personal-data-online