Nyheter

FN; granskning av Finlands periodiska rapporter om verkställande av internationella människorättskonventioner 2021 (7.10.2020)

Behandlingen av Finlands periodiska rapporter fördröjs i FN-kommittéerna på grund av COVID-19-pandemin

Leena Leikas, sakkunnig vid Människorättscentret, till förvaltningsrådet för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (6.10.2020)

Leena Leikas, sakkunnig vid Människorättscentret, har valts till ersättare i styrelsen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för perioden 2020-2025. Till Finlands ordinarie medlem valdes Tuomas Ojanen, professor i författningsrätt, medlem i Människorättscentrets människorättsdelegation.

FN: granskning av Finlands periodiska rapporter om verkställande av internationella människorättskonventioner 2021 (6.10.2020)

Behandlingen av Finlands periodiska rapporter fördröjs i FN-kommittéerna på grund av COVID-19-pandemin

Europadomstolens avgörande i ett mål som gällde skolskjutningen i Kauhajoki (18.9.2020)

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) meddelade den 17 september 2020 ett avgörande som gäller Finland enligt vilket artikel 2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (människorättskonventionen) har kränkts.

FRA: Rapporten om de nationella människorättsinstitutionerna har publicerats (7.9.2020)

"De nationella människorättsinstitutionerna är väktare av de mänskliga rättigheterna. Alltför ofta kan de inte uppfylla hela sin potential” säger Michael O 'Flaherty, direktör för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). "Regeringarna och riksdagarna bör befria de nationella människorättsinstitutionerna från alltför stora begränsningar och bevilja dem de befogenheter och resurser som institutionerna behöver för att kunna fungera enligt sina mål. Det är särskilt viktigt att de nationella människorättsinstitutionerna är starka och självständiga väktare av de grundläggande rättigheterna under och efter coronaviruskrisen, eftersom den har lett till att flera rättigheter har inskränkts.”

FRA: Rapporten om de grundläggande rättigheterna - teknologi och dataskydd

 

22.7.2020

 

Den andra tematiska delrapporten behandlar teknologi och dataskydd. Rapporten baserar sig på intervjuer med 35 000 européer i 27 EU-länder, Storbritannien och Norra Makedonien.

 

FRA har publicerat de första delarna av sin omfattande Fundamental Rights Survey-undersökning. I den granskas på ett heltäckande sätt människors erfarenheter av och åsikter om sina grundläggande rättigheter på olika livsområden. Materialet samlades in mellan januari och oktober 2019 och slutsatserna baserar sig på svar från 35 000 människor runt om i Europa och omfattar EU-länderna (inkl. Finland), Norra Makedonien och Storbritannien.

 

Rapporten Your rights matter: Data protection and privacy är den andra i ordningen och omfattar forskningsresultaten gällande teknologi och dataskydd. Rapporten fokuserar på två aspekter: vanan och människornas vilja att dela sina personuppgifter samt deras medvetenhet om EU:s lagstiftning om dataskydd. Några lyft ur rapporten:

 

  • 41 % av respondenterna vill inte dela några som helst personuppgifter med privata företag, vilket i siffror är nästan dubbelt så mycket i jämförelse med oviljan att dela motsvarande uppgifter med institutioner som hör till det offentliga samfundet.
  • Endast cirka 5 % av respondenterna går med på att dela sina bilder och fingeravtryck med privata företag.
  • 72 % känner till sin telefons sekretessinställningar, men 24 % vet inte hur man granskar applikationernas sekretessinställningar.
  • 55 % fruktar att brottslingar och andra bedragare kommer åt personuppgifter som rör dem.
  • Cirka 30 % oroar sig för att annonsörer, företag och andra statsadministrationer ska få tillgång till information som rör dem utan att de känner till detta.
  • 69 % av respondenterna är medvetna om EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).
  • Endast 51 % av respondenterna är medvetna om att de har rätt att få tillgång till de personuppgifter som företagen har om dem.

Länken ovan leder till själva rapporten. Mer information om ämnet också här: https://fra.europa.eu/en/news/2020/how-concerned-are-europeans-about-their-personal-data-online