Faktureringsanvisning

Nätfakturor

Fakturor till Människorättscentret ska i princip alltid levereras som nätfakturor.

Organisation: Riksdagen
FO-nummer :0245977-1
EDI-kod: 003702459771
Förmedlare: OpusCapita Solutions Oy
Förmedlarkod:E204503
Referens     IOK/Katariina Huhta.

På nätfakturan ska också uppgifterna om betalaren anges.

Människorättscentret
Arkadiagatan 3
00102 Riksdagen

Om ni inte har ett system för nätfakturor kan ni göra och skicka nätfakturor med hjälp av Baswares tills vidare kostnadsfria nätfaktureringstjänst (Supplier Portal) som tillgängliggörs av staten. Se anvisningar om inloggning på och användning av tjänsten 

Vi tar också emot bilagor till nätfakturorna elektroniskt. Vi rekommenderar pdf som filformat.

Pappersfakturor 

Om det är omöjligt att använda nätfakturering, skicka fakturan på papper till  

Människorättscentret 
PB 8011
00071 OSTOLASKUT

För att skanna fakturor på inköp tar vi inte emot något annat material än själva fakturorna och bilagorna till dem. Övrig post, t.ex. orderbekräftelser, ska skickas till den enhet som gjort beställningen.

Referens

För att fakturor på inköp ska kunna behandlas snabbare ska beställarens namn eller någon annan identifieringskod anges, om riksdagen har uppgett en sådan i sin beställning.

Referens – IOK/Katariina Huhta

Sekretessbelagda uppgifter

Sekretessbelagda uppgifter ska inte anges på fakturor på inköp. Uppgifterna ska
alltid skickas till beställaren i en separat bilaga med påskriften "sekretessbelagt".

FöPL-intyg

Enskilda näringsidkare levererar den första fakturan som bilaga och därefter årligen ett FöPL-intyg.

Ytterligare information

katariina.huhta@manniskorattscentret.fi