Justitieombudsmannen

Riksdagens justitieombudsman övervakar och främjar lagligheten i myndigheternas verksamhet och ser till att de grundläggande och mänskliga rättigheterna uppfylls.

Justietieombudsmannen

företar undersökningar med anledning av insända klagomål

utför egna initiativ

utför inspektioner i ämbetsverk och inrättningar, framför allt i fängelser, garnisoner och andra slutna anstalter.

 

Justietieombudsmannen och två biträdande justitieombudsmän ansavarar av övervakningen

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen

Biträdande justitieombudsman  Maija Sakslin 

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen

 

Administrativt fungerar Människorättscentret i samband med justitieombudsmannens kansli. Justitieombudsmannen utser också Människorättscentrets direktör, de sakkunniga samt medlemmarna i delegationen.

Justitieombudsmannen ger årligen i sin verksamhetsberättelse och vid behov i separata berättelser en rapport till riksdagen om sitt arbete.

 

Läs mera: Justitieombudsmannens hemsidor