Föreläsning 5: Grundläggande rättigheterna i Finland

Suomeksi     In English

Föreläsningens syfte: att ge en övergripande bild av hur Finlands grundläggande fri- och rättigheter utgör en del av konstitutionen.

Innehåll: centrala innehållet i de grundläggande rättigheterna och deras betydelse för individen, samt konsekvenserna av de grundläggande rättigheterna i samband med utfärdandet av författningar och i domstolarnas och myndigheternas verksamhet.

Föreläsare: biträdande justitieombudsmannen Maija Sakslin

Tid: 49 min

Språk: Föreläsningen är på finska med svenska textning:

YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.

Föreläsningsmaterial

Expertintervju, Helander & Ojanen

Petri Helander

Utskottsråd vid grundlagsutskottet

Tuomas Ojanen

Professor i statsrätt vid Helsingfors Universitet 

Tid: 10 min.

Språk: finska

YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.

Grundlagsparagraferna

Människorättsdelegationens medlemmar presenterar och kommenterar kort de grundläggande rättigheterna i grundlagen.

Tid: 3 min.

Språk: finska. Paragraf 14 och 15 är på svenska. Alla paragrafer är textade på svenska. 

YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.
YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.
YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.
YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.
YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.
YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.
YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.
YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.
YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.
YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.
YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.
YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.
YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.
YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.
YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.
YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.
Dekorativ bild.