FÖRELÄSNING 5 Grundläggande rättigheterna i Finland

suomeksi     in English

Föreläsningens syfte: att ge en övergripande bild av hur Finlands grundläggande fri- och rättigheter utgör en del av konstitutionen.

Innehåll: centrala innehållet i de grundläggande rättigheterna och deras betydelse för individen, samt konsekvenserna av de grundläggande rättigheterna i samband med utfärdandet av författningar och i domstolarnas och myndigheternas verksamhet.

Föreläsare: biträdande justitieombudsmannen Maija Sakslin

Tid: 49 min

Språk: Föreläsningen är på finska med svenska textning:

underlay_error_youtube

Föreläsningsmaterial

Expertintervju

Petri Helander

Utskottsråd vid grundlagsutskottet

Tuomas Ojanen

Professor i statsrätt vid Helsingfor Universitet 

Tid 10 min.

Språk: finska

underlay_error_youtube

Grundlagsparagraferna

Människorättsdelegationens medlemmar presenterar och kommenterar kort de grundläggande rättigheterna i grundlagen.

Tid: 3 min.

Språk: finska. Paragraf 14 och 15 är på svenska. Alla paragrafer är textade på svenska. 

underlay_error_youtube
underlay_error_youtube
underlay_error_youtube
underlay_error_youtube
underlay_error_youtube
underlay_error_youtube
underlay_error_youtube
underlay_error_youtube
underlay_error_youtube
underlay_error_youtube
underlay_error_youtube
underlay_error_youtube
underlay_error_youtube
underlay_error_youtube
underlay_error_youtube
underlay_error_youtube