Föreläsning 3: Mänskliga rättigheter i Europarådet

Suomeksi     In English

Föreläsningens syfte: att bekanta sig med Europarådets människorättssystem.

Föreläsningens innehåll: Europeiska människorättskonventionen, Europeiska sociala stadgan, konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, Europarådets människorättskommissionärs verksamhet och främjande av de mänskliga rättigheterna enligt tema.

Föreläsare: Pasi Pölönen, biträdande justitieombudsman vid riksdagens justitieombudsmans kansli.

Tid: 1h 14 min.

Språk: finska och föreläsningen hittas här.

Föreläsningsmaterial