Suomeksi     In English

Ursprungsfolket samerna och de mänskliga rättigheterna

Inom utbildningen Ursprungsfolket samerna och de mänskliga rättigheterna lär du dig om ursprungsfolkens rättigheter, samernas historia och tvångsförfinskning, språkliga och kulturella mänskliga rättigheter samt klimatförändringens inverkan på samerna. Utbildningen om de mänskliga rättigheterna har producerats för det pedagogiska området, men även alla andra har nytta av utbildningen.

Ursprungsfolket samerna och de mänskliga rättigheterna: Människorättslig grund, språkliga och kulturella mänskliga rättigheter, klimatförändringen och stöd för fostrare.
Ursprungsfolket samerna och de mänskliga rättigheterna: Människorättslig grund, språkliga och kulturella mänskliga rättigheter, klimatförändringen och stöd för fostrare

Materialet sammanställdes för att rätta till den kunskapsbrist om samerna som framgick ur en utredning (Miettunen 2020) i samarbete med Människorättscentret, Helsingfors universitet och sametinget som en del av projektet Mänskliga rättigheter, demokrati, värderingar och dialog i fostran 2018–2021, som har finansierats av Människorättscentret, justitieministeriet och Helsingfors universitet.

Materialet är fritt tillgängligt för självstudier eller som stöd för den egna undervisningen. Helheten innehåller samernas anföranden, källor och information för att ytterligare bekanta sig med ämnet.

Helheten är indelad i fyra teman:

  1. Ursprungsfolket samerna och självbestämmanderätten
  2. Språkliga och kulturella mänskliga rättigheter
  3. Människan, miljön, klimatförändringen och samerna
  4. För lärare och fostrare

Ladda ner diorna! (pdf)

Klicka på samernas anföranden om huvudtemana:

Tiina Sanila Aikio (f.d. ordf. i sametinget i Finland) och Aili Keskitalo (ordf. i sametinget i Norge) berättar om definitionen av ursprungsfolk och betydelsen av självbestämmanderätten:

Ursprungsfolk och betydelsen av självbestämmanderätten. Video intervju med Tiina Sanila-Aikio och Aili Keskitalo.
Ursprungsfolk och betydelsen av självbestämmanderätten. Intervju med Tiina Sanila-Aikio och Aili Keskitalo.

Anne Kirste-Aikio om språkliga rättigheter och Ulpu Mattus-Kumpunen (från 3:18) om flerspråkighet, etnostress och vikten av att de språkliga rättigheterna tillgodoses

Video och länk till intervju om kulturella och språkliga mänskliga rättigheter med Anne-Kirste Aikio & Ulpu Mattus-Kumpunen.
Språkliga och kulturella mänskliga rättigheter

Tiina Sanila-Aikios anförande om klimatförändringens inverkan på samerna:

Klimatförändringen och samerna intervju (Tiina Sanila-AIkio).
Klimatförändringen och samerna

Intervju med Tuuli Miettunen om informationen om samerna i läromedlen (se Miettunen 2020):

För lärare och fostrare. Intervju med Tuuli Miettunen.
För lärare och fostrare. Bild: Kevin Francett, samediggi. I bilden Petra Kuuva, Jouni Ante Angeli och barn på sametinget.