Förslag på hur föreläsningen kan tillämpas

Suomeksi     In English

Rättigheterna kolliderar

Se den inledande föreläsningen och särskilt stället 39:43–42:22 om hur rättigheterna kolliderar. Fundera på i vilka situationer rättigheterna kan stå mot varandra.

YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.

Exemplet i föreläsningsserien handlar om hur integritetsskyddet och yttrandefriheten kan stå i konflikt med varandra. Fundera på vilken annan rättighet som kan krocka med yttrandefriheten.

Mer material för undervisning om hatretorik och yttrandefrihet:

Mediekunskap.fi

Europarådet:

Att läsa:

Osler, Audrey & Starkey, Hugh (2010): Teachers and human rights education. UK: Trentham Books.