Alumnnätverk för unga experter 

Människorättscentret grundade i december 2022 ett alumnnätverk för unga experter. Nätverkets målsättning är att stöda fortsatt utveckling av Människorättscentrets program för unga experter  genom att skapa hållbara strukturer för ömsesidig växelverkan.

Nätverkets syften är att:

  • främja kontakt och växelverkan mellan nätverksmedlemmarna; 
  • sprida kunskap och information om grundläggande och mänskliga rättigheter;
  • stöda Människorättscentrets verksamhet och;
  • stöda och sparra unga experters nätverkningsmöjligheter och karriärutveckling.

Människorättscentrets alumnnätverk för unga experter och dess verksamhet är öppet till alla Människorättscentrets fördetta och kommande unga arbetstagare samt för centrets personal.

Nätverkets medlemskriterier:

  • arbetat för Människorättscentret (som praktikant eller ung expert)
  • intresserad av mänskliga rättigheter
  • engagerad och redo att delta i nätverkets verksamhet
  • ivrig att stöda främjandet av mänskliga rättigheter och Människorättscentrets verksamhet

Nätsidorna uppdateras vart efter verksamheten för alumnnätverket utvecklas.


Ytterligare information:

Leena Leikas, expert, Människorättscentret 

leena.leikas@ihmisoikeuskeskus.fi  


Människorättscentrets allmänna tillställningar är öppna för allmänheten. Ytterligare information om de kommande tillställningarna uppdateras på Människortättscentrets hemsida och sociala medier.