Förslag på hur föreläsningen kan tillämpas

Suomeksi     In English

Föreläsningsmaterial: Mänskliga rättigheter i FN

FN:s människorättssystemets kärna är Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, MP-konventionen och ESK-konventionen.

Förslag på hur föreläsningen kan tillämpas

Titta på expertintervjun om Krista Oinonen (chef vid utrikesministeriets enhet för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden):

Tid: 10 min.

Språk: finska.

YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.

Efter intervjun diskutera om ämnet: vad betyder mänskliga rättigheter för mig?

  • Kolla på och läs läromaterial om människorättsutbildning (till exempel FN-förbundets material nedan).
  • Kan även genomföras så att elever väljer ett människorättsinnehåll och skriver särskilt om det.
  • Om läraren genomför uppgiften i grupp, kan man i slutet fråga frivilliga att dela deras synpunkter. Uppgiften i grupp kan även göras så att alla skriver ord på post-it-lappar och sedan klistrar dem på väggen för alla att se.

Tips för undervisning:

Rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

Uppgift: Gå igenom punkten som handlar om Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på föreläsningens sidor 28–30. Uppfyllande av konventionen är ett aktuellt ämne i Finland.

  • Fundera på vilka utmaningar en person med funktionedsättningar kan möta i samhället.
  • Titta på ett av videoklippen nedanför och lär er mer med extramaterialet.

I bearbetning av konventionen kan man visa till exempel videor producerat på Internationella Downs Syndrom-dagen:

Information om inklusion i skolan:

Mer information om rättigheterför personer med funktionsnedsättningar: