Covid-19-pandemin och grundläggande rättigheter

Människorättscentret har öppnat upp temasidor om coronaviruspandemin och om dess inverkan på de grundläggande fri- och rättigheterna och på de mänskliga rättigheterna.

På webbplatsen finns det bl.a. länkar och material om myndigheternas beslutsfattande, om ändringar i lagstiftningen, om grundläggande fri- och rättigheter samt om möjligheterna att begränsa dem. 

På webbplatsen finns det information om rättigheterna för äldre personer och för personer med funktionsnedsättning samt allmän information på teckenspråk och på samiska.

Till webbplatsenAktuellt - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Seminarium: Från anstaltsboende till självständigt liv

31/10/2019
Människorättscentret och statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet samt Sällskapet för handikappforskning i Finland rf (VATU) ordnar i samarbete med EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) ett seminarium om ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning.


Nyheter

Ny människorättsdelegation inledde verksamhet vid Människorättscentret

20/5/2020
Riksdagens justitieombudsman tilsatt i mars en människorättsdelegation (mandatperiod 2020–2024), som höll sitt första möte idag.

Hopp eller rädsla bland Europas hbti-personer?

14/5/2020
Fler homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer) människor är nu öppna om vem de är, men resultaten av den undersökning som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) gjort om hbtipersoners erfarenheter i Europa visar att rädsla, våld och diskriminering fortsätter att vara ett problem.

Människorättscentret har publicerat sin verksamhetsberättelse 2019

7/5/2020
Människorättscentret anser sig ha uppnått väl de målen som uppställdas i verksamhetsplan 2019. Utöver uppgifterna i verksamhetsplanen inledde Människorättscentret arbete för att främja äldre personers rättigheter.

Människorättsdelegationens utlåtande och rekommendationer
MÄnniskorättsdelegationens rekommendationer för regerinsperioden 2019-2023