Covid-19-pandemin och grundläggande rättigheter

Människorättscentret har öppnat upp temasidor om coronaviruspandemin och om dess inverkan på de grundläggande fri- och rättigheterna och på de mänskliga rättigheterna.

På webbplatsen finns det bl.a. länkar och material om myndigheternas beslutsfattande, om ändringar i lagstiftningen, om grundläggande fri- och rättigheter samt om möjligheterna att begränsa dem. 

På webbplatsen finns det information om rättigheterna för äldre personer och för personer med funktionsnedsättning samt allmän information på teckenspråk och på samiska.

Till webbplatsenNyheter

Människorättsdelegationen: Lärarnas kunskaper om mänskliga rättigheter måste stärkas

15/4/2021
De mänskliga rättigheterna hör inte till lärarutbildningen som ett obligatoriskt läroämne, även om de mänskliga rättigheterna ingår i de nationella läroplanerna. Lärarnas kunskaper om mänskliga rättigheter ska stärkas omedelbart enligt regeringsprogrammets målsättning.

Människorättscentret har publicerat sin verksamhetsplan 2021

13/4/2021
Människorättsdelegationen godkände verksamhetsplanen i december 2020.

AKTUELLA PROJEKT VID MÄNNISKORÄTTSCENTRET, första kvartalet 2021

9/4/2021
Innehåll 1 FRÄMJANDE AV DE GRUNDLÄGGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 1 2 UPPFÖLJNING AV DE GRUNDLÄGGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 3 INTERNATIONELLT SAMARBETE 5

underlay_error_facebook
underlay_error_twitter

Människorättsdelegationens utlåtande och rekommendationer
MÄnniskorättsdelegationens rekommendationer för regerinsperioden 2019-2023