Covid-19-pandemin och grundläggande rättigheter

Människorättscentret har öppnat upp temasidor om coronaviruspandemin och om dess inverkan på de grundläggande fri- och rättigheterna och på de mänskliga rättigheterna.

På webbplatsen finns det bl.a. länkar och material om myndigheternas beslutsfattande, om ändringar i lagstiftningen, om grundläggande fri- och rättigheter samt om möjligheterna att begränsa dem. 

På webbplatsen finns det information om rättigheterna för äldre personer och för personer med funktionsnedsättning samt allmän information på teckenspråk och på samiska.

Till webbplatsenAktuellt - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Seminarium: Från anstaltsboende till självständigt liv

31/10/2019
Människorättscentret och statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet samt Sällskapet för handikappforskning i Finland rf (VATU) ordnar i samarbete med EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) ett seminarium om ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning.


Nyheter

Medlemmarna i den nya människorättsdelegationen har valts – delegationens betydelse framhävs när undantagsförhållanden råder

2/4/2020
Riksdagens justitieombudsman har tillsatt en ny människorättsdelegation i anslutning till Människorättscentret. Särskilt nu under undantagsperioden behövs det ett omfattande samarbete för att trygga de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Människorättsdelegationen har en viktig och central roll i detta arbete.

Den Europeiska kommittén för sociala rättigheter har publiserat årsrapport 2019.

25/3/2020
Rättigheter för barn, familj och invandrare behöver mer uppmärksamhet.

Människorättscentret har publicerat sin verksamhetsplan 2020

25/3/2020
Människorättsdelegationen godkände verksamhetsplanen i december 2019

Människorättsdelegationens utlåtande och rekommendationer
MÄnniskorättsdelegationens rekommendationer för regerinsperioden 2019-2023