Covid-19-pandemin och grundläggande rättigheter

Människorättscentret har öppnat upp temasidor om coronaviruspandemin och om dess inverkan på de grundläggande fri- och rättigheterna och på de mänskliga rättigheterna.

På webbplatsen finns det bl.a. länkar och material om myndigheternas beslutsfattande, om ändringar i lagstiftningen, om grundläggande fri- och rättigheter samt om möjligheterna att begränsa dem. 

På webbplatsen finns det information om rättigheterna för äldre personer och för personer med funktionsnedsättning samt allmän information på teckenspråk och på samiska.

Till webbplatsenNyheter

FN; granskning av Finlands periodiska rapporter om verkställande av internationella människorättskonventioner 2021

7/10/2020
Behandlingen av Finlands periodiska rapporter fördröjs i FN-kommittéerna på grund av COVID-19-pandemin

Leena Leikas, sakkunnig vid Människorättscentret, till förvaltningsrådet för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

6/10/2020
Leena Leikas, sakkunnig vid Människorättscentret, har valts till ersättare i styrelsen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för perioden 2020-2025. Till Finlands ordinarie medlem valdes Tuomas Ojanen, professor i författningsrätt, medlem i Människorättscentrets människorättsdelegation.

FN: granskning av Finlands periodiska rapporter om verkställande av internationella människorättskonventioner 2021

6/10/2020
Behandlingen av Finlands periodiska rapporter fördröjs i FN-kommittéerna på grund av COVID-19-pandemin


Människorättsdelegationens utlåtande och rekommendationer
MÄnniskorättsdelegationens rekommendationer för regerinsperioden 2019-2023