Aktuellt - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Människorättscentret deltar i partsmötet för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

14/6/2018
Människorättscentret deltar i partsmötet för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 12.-14.6 i New York.

Verkkokysely vammaisten henkilöiden oikeuksista

29/3/2018
Ihmisoikeuskeskuksen ja Vammaisfoorumi ry:n yhteistyössä toteuttamaan verkkokyselyyn vammaisten henkilöiden oikeuksista voi vasta 30.5.2018 asti.
RSS ATOM

Blog

YK:n ihmisoikeusjulistus 70 vuotta (18.4.2018)

Kysymys: Mitä yhteistä on Eleanor Rooseveltilla, kahdeksalla miehellä ja vuodella 2018? Vastaus: YK:n ihmisoikeusjulistus ja sen 70. juhlavuosi. Historiaa Vuonna 1941 USA:n presidentti Franklin D. Roosevelt julkaisi kansakunnan tilaa käsitelleessä puheessaan USA:n kongressille neljä vapautta: sananvapaus, uskonnonvapaus, oikeus riittävään elintasoon ja oikeus elää ilman pelkoa. Nämä

Nyheter

GANHRI:s konferens 10.-12.10.2018 i Marrakech

9/10/2018
Medborgarsamhällets verksamhetsmöjligheter, människorättsförsvarare och särskilt kvinnliga människorättsförsvarare är huvudteman när nationella människorättsinstitutioner samlas i Marrakech.

Människorättsdelegationen: Arbetet mot våld mot kvinnor har fortfarande för små resurser i Finland

3/10/2018
Finland måste införa effektivare åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Forum för grundläggande rättigheter i Wien, 25–27 september 2018

24/9/2018
Över 600 aktörer på olika områden samlas i Wien mellan den 25 och 27 september för att diskutera de mest brännande människorättsutmaningarna i EU.

Den femte NHRI-akademin avslutas i Helsingfors

19/6/2018
I början av juni organiserades NHRI-akademin i Helsingfors. Under akademi diskuterades både skyddet för människorättsförsvarare och de nationella människorättsinstitutionernas roll i lagstiftningsprocessen

Den 38:e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve

18/6/2018
Den 38:e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter inleds i dag i Geneve.

Internationella översikt

Människorättscentrets internationella översikt 5/2018

10/10/2018
Aktuella teman är bland annat: begränsningar av abortmotståndares yttrandefrihet var nödvändiga, uppgifter för personer som under lång tid vistats i EU-området ska inte samlas in i informationssystemet för viseringar och förbud att bära sjal kränkte MP-konventionen.

Människorättscentrets internationella översikt 4/2018

10/9/2018
Människorättscentrets internationella översikt 4/2018 har publicerats. Aktuella teman är bland annat: Skyddet för familjeliv kränktes inte av att de biologiska föräldrarna fråntogs sina rättigheter, USA:s utträde ur FN:s människorättsrådet var ingen överraskning och beslut som fattats av FN:s övervakningsorgan för konventioner är bindande för Spanien.

Människorättscentrets internationella översikt 3/2018

12/6/2018
Människorättscentrets internationella översikt 3/2018 har publicerats. Aktuella teman är bland annat: rätten att anföra klagomål kan inte missbrukas för att möjliggöra hatretorik: klagomål togs inte upp till prövning (Europadomstolen) och Europarådets studie granskar konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna av användningen av algoritmer.

Människorättscentrets internationella översikt 2/2018 har publicerats!

11/4/2018
Aktuella teman bland annat: domen för en provokativ performance kränkte inte yttrandefriheten, utvecklingen av EU:s informationssystem medför flera konsekvenser för de grundläggande rättigheterna och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter höll starka anföranden i rådet för mänskliga rättigheter.

Människorättscentrets internationella översikt 1/2018 har publicerats!

9/2/2018
Aktuella teman bland annat: •Europadomstolen betonade barnets rättigheter över den biologiska förälderns rättigheter.
RSS ATOM