Covid-19-pandemin och grundläggande rättigheter

Människorättscentret har öppnat upp temasidor om coronaviruspandemin och om dess inverkan på de grundläggande fri- och rättigheterna och på de mänskliga rättigheterna.

På webbplatsen finns det bl.a. länkar och material om myndigheternas beslutsfattande, om ändringar i lagstiftningen, om grundläggande fri- och rättigheter samt om möjligheterna att begränsa dem. 

På webbplatsen finns det information om rättigheterna för äldre personer och för personer med funktionsnedsättning samt allmän information på teckenspråk och på samiska.

Till webbplatsenNyheter

Inbjudan: SIHTI-rapportens publikationstillfälle, tis. 26.1. kl. 9-11

igår
I SIHTI projektet har man specifikt undersökt hur finländska företag uppfyller sitt ansvar i relation till FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Människorättsdelegationen sammanträdde på distans 21.12.2020

8/1/2021
Vid människorättsdelegationens möte godkändes bland annat Människorättscentrets verksamhetsplan för 2021.

FRA: Rapporten om artificiell intelligens och grundläggande rättigheter har publicerats

14/12/2020
En ny rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) visar att det råder förvirring om hur AI påverkar människors rättigheter.

underlay_error_facebook
underlay_error_twitter

Människorättsdelegationens utlåtande och rekommendationer
MÄnniskorättsdelegationens rekommendationer för regerinsperioden 2019-2023