Covid-19-pandemin och grundläggande rättigheter

Människorättscentret har öppnat upp temasidor om coronaviruspandemin och om dess inverkan på de grundläggande fri- och rättigheterna och på de mänskliga rättigheterna.

På webbplatsen finns det bl.a. länkar och material om myndigheternas beslutsfattande, om ändringar i lagstiftningen, om grundläggande fri- och rättigheter samt om möjligheterna att begränsa dem. 

På webbplatsen finns det information om rättigheterna för äldre personer och för personer med funktionsnedsättning samt allmän information på teckenspråk och på samiska.

Till webbplatsenNyheter

Människorättscentret gav ett utlåtande om utkastet till tilläggsprotokoll för den s.k. Oviedokonventionen

4/5/2021
Människorättscentret gav 30.4.2021 ett utlåtande till utrikesministeriet om utkastet till tilläggsprotokoll till Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och den mänskliga värdigheten inom biologi och medicin (den s.k. Oviedokonventionen).

Människorättsdelegationen: Rätten till inkluderande undervisning för barn med funktionsnedsättning måste garanteras

4/5/2021
De rättsliga grunderna för inkluderande undervisning samt dess innehåll och bindande karaktär omfattas fortfarande inte till fullo i Finland. Situationen äventyrar funktionsnedsatta barns rätt till inkluderande undervisning.

Pressfriheten är ingen självklarhet - den internationella pressfrihetsdagen uppmärksammas den 3 maj

3/5/2021
På pressfrihetsdagen den 3 maj påminns vi om de fria mediernas betydelse för demokratin och rättsstatsprincipen. Enligt indexet som mäter pressfriheten har situationen försämrats alarmerande på olika håll i världen - även i Europa. Fria medier får inte tas för givet någonstans.

underlay_error_facebook
underlay_error_twitter

Människorättsdelegationens utlåtande och rekommendationer
MÄnniskorättsdelegationens rekommendationer för regerinsperioden 2019-2023