Aktuellt - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Seminarium: Från anstaltsboende till självständigt liv

31/10/2019
Människorättscentret och statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet samt Sällskapet för handikappforskning i Finland rf (VATU) ordnar i samarbete med EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) ett seminarium om ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning.


Nyheter

UTSEENDE AV MEDLEMMAR TILL MÄNNISKORÄTTSDELEGATIONEN

23/2/2020
Följande delegation tillsätts för perioden 1 april 2020–31 mars 2024.

Europadomstolen: Årsrapporten och statistik för 2019 har publicerats

19/2/2020
Sammanlagt 19 klagomål mot Finland är anhängiga.

Granskningen av Migrationsverkets beslut med anledning av Europadomstolens avgörande är klar – resultaten utnyttjas i utvecklingsarbete

19/2/2020
På grund av den fällande domen som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) meddelade den 14 november 2019 har Migrationsverket nu granskat totalt 319 av sina lagakraftvunna asylbeslut.

Människorättsdelegationens utlåtande och rekommendationer
MÄnniskorättsdelegationens rekommendationer för regerinsperioden 2019-2023