Människorättscentret  uppföljer och främjar de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Nyheter

CRPD-kommitténs allmänna kommentar om delaktighet finns nu också på finska och svenska

Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD-kommittén) behandlar i sin allmänna kommentar nr 7 skyldigheten enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med…

Människorättscentret deltar i kampanjen Jag är Antirasist

Människorättscentret deltar i kampanjen Jag Är Antirasist som ordnas av justitieministeriet och diskrimineringsombudsmannen 13.9–26.9.2021. Kampanjen syftar bl.a. till att öka och utvidga…

Materialet för människorättsfostran som behandlar inkluderande utbildning har publicerats!

I Finland har diskussionen om inkludering blivit polariserad, och personer med funktionsnedsättning och barn med särskilda behov framförs emellanåt som ett problem. Det finns ett tydligt behov för…

Meddelande om publikation: Utredningen om bestämmelsen om företräde i 106 § i grundlagen och kravet på uppenbar grundlagsstridighet

Publicerad 11.6.2021 Uppdaterad 18.8.2021 - Utredningen i sin helhet tillagt I Människorättscentrets publikation Bestämmelsen om företräde i 106 § i grundlagen och kravet på uppenbar…

Äldrerådens möjligheter att påverka måste stärkas enligt en utredning från Människorättscentret

Människorättscentret genomförde en enkät för alla kommunala äldreråd om deras verksamhet och möjligheter att påverka. Situationen varierar stort mellan kommunerna, men allmänt taget behöver äldreråden…

Aktuella projekt vid Människorättscentret, andra kvartalet 2021

1 FRÄMJANDE AV DE GRUNDLÄGGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Främjande av människorättsfostran och -utbildning i lärarutbildningen I ett gemensamt projekt som genomförts av pedagogiska fakulteten vid…

Tidigare nyheter

Människorättscentre i sociala medier

Postadress

Människorättscentret
Arkadiagatan 3
FI-00102 Riksdagen, Helsingfors
Karta

(09)*4321 (riksdagens växel)
info@manniskorattscentret.fi

Länka till Människorättscentret YouTube.Länka till Människorättscentret Facebook.Länka till Människorättscentret Twitter.