Människorättscentret  uppföljer och främjar de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Nyheter

Tidsbundet tjänsteförhållande för ung expert vid Människorättscentret (Valtiolle.fi ID 21-61-2021)

TIDSBUNDET TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR UNG EXPERT VID MÄNNISKORÄTTSCENTRET (Valtiolle.fi ID: 21-61-2021) Presentation av organisationen: Människorättscentret följer upp och främjar de grundläggande fri-…

Material för människorättsfostran som täcker kunskapsbristen om samerna inom undervisning och fostran har publicerats!

Vet du vad en ursprungsbefolkning är? Vad vet du om samerna? I Finland råder stor brist på kunskap om samerna, deras kultur och rättigheter som ursprungsfolk. Det nya materialet om…

Människorättsdelegationen sammanträdde på distans 27.9.2021 och behandlade uppföljning av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Människorättscentrets Människorättsdelegation sammanträdde på distans 27.9.2021. Under mötet behandlades uppföljningen av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Människorättscentret bad…

Människorättscentret har lämnat information till ECRI för den femte övervakningsomgångens halvtidsutvärdering

Människorättscentret har 27.8.2021 lämnat information till Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) för den femte övervakningsomgångens halvtidsutvärdering. ECRI har rekommenderat att…

Människorättscentret uttalade sig om utkastet till regeringens proposition med förslag till naturvårdslag

Människorättscentret gav 7.9.2021 ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till naturvårdslag. I naturvårdslagen föreslås införas bland annat bestämmelser vars syfte är att…

Människorättscentret uttalade sig om utkastet till ny klimatlag

Människorättscentret uttalade sig om utkastet till ny klimatlag 6.9.2021. Målet med den nya klimatlagen är att bland annat stärka lagens perspektiv på de grundläggande fri- och rättigheterna och de…

Tidigare nyheter

Människorättscentre i sociala medier

Postadress

Människorättscentret
Arkadiagatan 3
FI-00102 Riksdagen, Helsingfors
Karta

(09)*4321 (riksdagens växel)
info@manniskorattscentret.fi

Länka till Människorättscentret YouTube.Länka till Människorättscentret Facebook.Länka till Människorättscentret Twitter.