Aktuellt - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Seminarium: Från anstaltsboende till självständigt liv

31/10/2019
Människorättscentret och statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet samt Sällskapet för handikappforskning i Finland rf (VATU) ordnar i samarbete med EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) ett seminarium om ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning.


Nyheter

Människorättsvecka i riksdagen 3.-10.12.

29/11/2019
Riksdagen ska fira mänskliga rättigheter från FN:s internationella dag för personer med funktionsnedsättning till dagen för mänskliga rättigheter 3.-10.12.

Unga migranter: skapar Europa en förlorad generation?

20/11/2019
Förseningar och stora problem att integrera unga flyktingar som flytt från krig och risk för förföljelse skapar en förlorad generation. Det framgår av en ny rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA).

Aktuellt om uppföljningen av genomförandet av internationella människorättskonventioner

5/11/2019
Människorättscentret har sammanställt en anvisning med aktuell information och aktuella länkar gällande den periodiska rapporteringen.

Människorättsdelegationens utlåtande och rekommendationer
MÄnniskorättsdelegationens rekommendationer för regerinsperioden 2019-2023