Aktuellt - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Seminarium: Från anstaltsboende till självständigt liv

31/10/2019
Människorättscentret och statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet samt Sällskapet för handikappforskning i Finland rf (VATU) ordnar i samarbete med EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) ett seminarium om ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning.


Nyheter

Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter har tilldelats A-status igen

10/1/2020
Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter har på nytt tilldelats högsta möjliga status, nämligen A-status. Saken blev klar i slutet av året när GANHRI:s, det globala organet för nationella människorättsinstitutioner, beslut bekräftades.

Sirpa Rautio fortsätter som direktör för Människorättscentret

8/1/2020
Riksdagens justitieombudsman har utnämnt vicehäradshövding Sirpa Rautio för en tredje mandatperiod som direktör för Människorättscentret.

Människorättsvecka i riksdagen 3.-10.12.

29/11/2019
Riksdagen ska fira mänskliga rättigheter från FN:s internationella dag för personer med funktionsnedsättning till dagen för mänskliga rättigheter 3.-10.12.

Människorättsdelegationens utlåtande och rekommendationer
MÄnniskorättsdelegationens rekommendationer för regerinsperioden 2019-2023