Aktuellt - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Seminarium: Från anstaltsboende till självständigt liv

31/10/2019
Människorättscentret och statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet samt Sällskapet för handikappforskning i Finland rf (VATU) ordnar i samarbete med EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) ett seminarium om ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning.


Nyheter

Aktuellt om uppföljningen av genomförandet av internationella människorättskonventioner

5/11/2019
Människorättscentret har sammanställt en anvisning med aktuell information och aktuella länkar gällande den periodiska rapporteringen.

Att tryg­ga de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na i sko­lan är inte en åsikts­frå­ga – kur­sen i de­mo­kra­ti- och män­ni­sko­rätts­fost­ran gav lä­rar­stu­de­ran­de kun­skap och mod

9/10/2019
Hatretorik, klimatförändring, polarisation. Hur reagerar skolan på förändringar i samhället? Demokrati- och människorättsfostran tillför kunskaper och färdigheter som lärarna behöver för att hantera dessa frågor. Pilotkursen uppskattades av de studerande.

Människorättsdelegationens utlåtande och rekommendationer
MÄnniskorättsdelegationens rekommendationer för regerinsperioden 2019-2023