Covid-19-pandemin och grundläggande rättigheter

Människorättscentret har öppnat upp temasidor om coronaviruspandemin och om dess inverkan på de grundläggande fri- och rättigheterna och på de mänskliga rättigheterna.

På webbplatsen finns det bl.a. länkar och material om myndigheternas beslutsfattande, om ändringar i lagstiftningen, om grundläggande fri- och rättigheter samt om möjligheterna att begränsa dem. 

På webbplatsen finns det information om rättigheterna för äldre personer och för personer med funktionsnedsättning samt allmän information på teckenspråk och på samiska.

Till webbplatsenNyheter

Undersökning om skolvardagen till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

1/12/2020
Skolenkät har publicerats och svarstid är till 21.21.2020.

FN: Finlands grundrapport för FN:s övervakningsorgan för konventioner publicerat

11/11/2020
Finland har skickat en grundrapport till FN, som är tillgänglig för alla övervakningsorgan för konventioner och som främjar en mera exakt precisering av innehållet i de periodiska fördragsvisa rapporterna om genomförandet av konventionerna om mänskliga rättigheter.

Europarådet – Halvtidsutvärderingen av verkställandet av språkstadgan har publicerats

4/11/2020
Svenskspråkigas rättigheter bör garanteras i social- och hälsovårdsreformen, finansieringen för åtgärderna för att främja de samiska språken bör vara mer långsiktig och undervisningen i romani bör utvecklas.


Människorättsdelegationens utlåtande och rekommendationer
MÄnniskorättsdelegationens rekommendationer för regerinsperioden 2019-2023