Aktuellt - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Människorättscentret deltar i partsmötet för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

14/6/2018
Människorättscentret deltar i partsmötet för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 12.-14.6 i New York.

Verkkokysely vammaisten henkilöiden oikeuksista

29/3/2018
Ihmisoikeuskeskuksen ja Vammaisfoorumi ry:n yhteistyössä toteuttamaan verkkokyselyyn vammaisten henkilöiden oikeuksista voi vasta 30.5.2018 asti.
RSS ATOM

Blog

YK:n ihmisoikeusjulistus 70 vuotta (18.4.2018)

Kysymys: Mitä yhteistä on Eleanor Rooseveltilla, kahdeksalla miehellä ja vuodella 2018? Vastaus: YK:n ihmisoikeusjulistus ja sen 70. juhlavuosi. Historiaa Vuonna 1941 USA:n presidentti Franklin D. Roosevelt julkaisi kansakunnan tilaa käsitelleessä puheessaan USA:n kongressille neljä vapautta: sananvapaus, uskonnonvapaus, oikeus riittävään elintasoon ja oikeus elää ilman pelkoa. Nämä

Nyheter

Forum för grundläggande rättigheter i Wien, 25–27 september 2018

igår
Över 600 aktörer på olika områden samlas i Wien mellan den 25 och 27 september för att diskutera de mest brännande människorättsutmaningarna i EU.

Den femte NHRI-akademin avslutas i Helsingfors

19/6/2018
I början av juni organiserades NHRI-akademin i Helsingfors. Under akademi diskuterades både skyddet för människorättsförsvarare och de nationella människorättsinstitutionernas roll i lagstiftningsprocessen

Den 38:e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve

18/6/2018
Den 38:e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter inleds i dag i Geneve.

Föreslå kandidater till Demokratipriset 2018 – årets tema är fostran till demokrati och mänskliga rättigheter

18/6/2018
Temat för justitieministeriets Demokratipris 2018 är fostran till demokrati och mänskliga rättigheter. Priset på 10 000 euro kan delas ut till en aktör eller delas mellan flera aktörer som företräder det civila samhället. Kandidater kan nomineras till och med den 20 augusti.

EU-kommissionens rapport om tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU 2017

7/6/2018
Kommissionen har publicerat sin årliga rapport om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Internationella översikt

Människorättscentrets internationella översikt 4/2018

10/9/2018
Människorättscentrets internationella översikt 4/2018 har publicerats. Aktuella teman är bland annat: Skyddet för familjeliv kränktes inte av att de biologiska föräldrarna fråntogs sina rättigheter, USA:s utträde ur FN:s människorättsrådet var ingen överraskning och beslut som fattats av FN:s övervakningsorgan för konventioner är bindande för Spanien.

Människorättscentrets internationella översikt 3/2018

12/6/2018
Människorättscentrets internationella översikt 3/2018 har publicerats. Aktuella teman är bland annat: rätten att anföra klagomål kan inte missbrukas för att möjliggöra hatretorik: klagomål togs inte upp till prövning (Europadomstolen) och Europarådets studie granskar konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna av användningen av algoritmer.

Människorättscentrets internationella översikt 2/2018 har publicerats!

11/4/2018
Aktuella teman bland annat: domen för en provokativ performance kränkte inte yttrandefriheten, utvecklingen av EU:s informationssystem medför flera konsekvenser för de grundläggande rättigheterna och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter höll starka anföranden i rådet för mänskliga rättigheter.

Människorättscentrets internationella översikt 1/2018 har publicerats!

9/2/2018
Aktuella teman bland annat: •Europadomstolen betonade barnets rättigheter över den biologiska förälderns rättigheter.
RSS ATOM