Aktuellt - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Människorättscentret deltar i partsmötet för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

14/6/2018
Människorättscentret deltar i partsmötet för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 12.-14.6 i New York.

Verkkokysely vammaisten henkilöiden oikeuksista

29/3/2018
Ihmisoikeuskeskuksen ja Vammaisfoorumi ry:n yhteistyössä toteuttamaan verkkokyselyyn vammaisten henkilöiden oikeuksista voi vasta 30.5.2018 asti.
RSS ATOM

Blog

YK:n ihmisoikeusjulistus 70 vuotta (18.4.2018)

Kysymys: Mitä yhteistä on Eleanor Rooseveltilla, kahdeksalla miehellä ja vuodella 2018? Vastaus: YK:n ihmisoikeusjulistus ja sen 70. juhlavuosi. Historiaa Vuonna 1941 USA:n presidentti Franklin D. Roosevelt julkaisi kansakunnan tilaa käsitelleessä puheessaan USA:n kongressille neljä vapautta: sananvapaus, uskonnonvapaus, oikeus riittävään elintasoon ja oikeus elää ilman pelkoa. Nämä

Nyheter

EU-kommissionens rapport om tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU 2017

7/6/2018
Kommissionen har publicerat sin årliga rapport om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

FRA: äldre personers grundläggande rättigheter måste skyddas bättre

6/6/2018
Nästan 60 procent av européerna anser att det är en nackdel att vara äldre när man söker arbete. Samhället ser ofta äldre som en börda. Alltför ofta bortser vi från våra äldres grundläggande mänskliga rättigheter. I 2018 års rapport undersöker Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) hur ett rättighetsbaserat synsätt rörande respekt för äldre börjar ta form.

NHRI-akademin i Helsingfors 4–8.6.2018

4/6/2018
Den årliga utbildningen för det europeiska nätverket av nationella människorättsinstitutioner, NHRI-akademin, ordnas i Helsingfors.

Människorättscentret har gett ut sin verksamhetsberättelse 2017

25/5/2018
Under 2018 arbetade Människorättscentret med att utveckla övervakningen av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Främjandet och uppföljningen av FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning etablerades som en ny uppgift och utbildningen om de grundläggande och mänskliga rättigheterna fick bred spridning. Människorättscentret var en aktiv deltagare i det nationella och europeiska samarbetet.

Kate Gilmore uppmanar FN:s medlemstater att satsa på MR-arbete

15/5/2018
"Dessa är hårda tider, men de är ännu hårdare för den enskilda individen", så här beskrev Kate Gilmore de utmaningar och världsläge som världssamfundet hanterar dagligen."

Internationella översikt

Människorättscentrets internationella översikt 3/2018

12/6/2018
Människorättscentrets internationella översikt 3/2018 har publicerats. Aktuella teman är bland annat: rätten att anföra klagomål kan inte missbrukas för att möjliggöra hatretorik: klagomål togs inte upp till prövning (Europadomstolen) och Europarådets studie granskar konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna av användningen av algoritmer.

Människorättscentrets internationella översikt 2/2018 har publicerats!

11/4/2018
Aktuella teman bland annat: domen för en provokativ performance kränkte inte yttrandefriheten, utvecklingen av EU:s informationssystem medför flera konsekvenser för de grundläggande rättigheterna och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter höll starka anföranden i rådet för mänskliga rättigheter.

Människorättscentrets internationella översikt 1/2018 har publicerats!

9/2/2018
Aktuella teman bland annat: •Europadomstolen betonade barnets rättigheter över den biologiska förälderns rättigheter.
RSS ATOM