Föreläsning 1: Introduktion i de grundläggande- och MR

Suomeksi     In English

Föreläsningens syfte: att lägga grunden för förståelse av de grundläggande och mänskliga rättigheterna (MR), i synnerhet när det gäller deras rättsliga definition.

Innehåll: centrala begrepp, konsekvenserna av de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt uppföljningen och övervakningen av tillgodoseendet av dem. Kort introduktion om de mänskliga rättigheternas tillkomst och utveckling samt av betydelsen av de grundläggande och mänskliga rättigheterna som värden.

Föreläsare: Männsikorättscentrets sakkunnig Kristiina Kouros.

Tid: 1 h 3 min.

Språk: Föreläsningen på finska med svenska textning:

YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.

Föreläsningsmaterial

Tilläggsmaterial: kortfilm tid ca. 3 min.

I filmen visas exempel på situationer som konkretiserar de grundläggande- och mänskliga rättighterena. Fallen som behandlats av riksdagens justitieombudsman innehåller följande teman: mobbning, polisens verksamhet och skötsel av åldringar.

Språk: finska med svensk textning. Föreläsningen hittas här.

YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.