Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna

Finlands regering rapporterar en gång under valterminen till riksdagens utrikesutskott om Finlands människorättspolitik. Den senaste rapporten utfärdades 2014.

Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna

Redogörelsen om de mänskliga rättigheterna erbjuder riktilinjer för statsrådets MR-verksamhet både nationellt och internationellt.

Redogörelsen grundar sig på utvärderingar av genomförandet av de tidigare regogörelserna om politiken för de mänskliga rättigheterna (2004 och 2009) och (1998 och 2000). Dessutom grundar redogörelsen sig på utvärderingar av genomförandet av den nationella handlingsplanen för 2012-2013 om de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Redogörelsen tar även i beaktande de centrala förändringarna i den nationella och internationella verksamhetsmiljön.

Redogörelsen innehåller också en värdering av hur den nationella handlingsplanen 2012-2013 har genomförts i Finland.

Läs statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna (2014)