Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna

Finlands regering rapporterar en gång under valterminen till riksdagens utrikesutskott om Finlands människorättspolitik. Den senaste rapporten utfärdades 2021.

Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna

Redogörelsen om de mänskliga rättigheterna erbjuder riktilinjer för statsrådets MR-verksamhet både nationellt och internationellt.

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse grundar sig på regeringsprogrammet och har en nära koppling till statsrådets handlingsprogram för de grundläggande och de mänskliga rättigheterna. Redogörelsen utgör inte en uttömmande behandling av grundrättighetsfrågor eller -verksamhet på nationell nivå. Den hänvisar till skrivningar i statsrådets andra redogörelser och politiska program och kompletterar statsrådets handlingslinjer ur ett människorättsperspektiv.

I redogörelsen behandlas internationella människorättsfrågor och grund- och människorättspolitik på nationell nivå och EU-nivå både parallellt och i anslutning till varandra.

Läs statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2021