FÖRELÄSNING 4 Grundläggande rättigheterna i EU

suomeksi     in English

Föreläsningens syfte: att förtydliga för deltagarna betydelsen av de grundläggande rättigheterna inom EU och säkerställande av individens rättigheter inom EU och i dess verksamhet.

Innehåll: grundläggande och mänskliga rättigheter enligt EU-fördragen, innehållet i och tillämpningen av Europeiska unionens stadga samt EU:s olika organ och mekanismer som skyddar och främjar grundläggande och mänskliga rättigheter.

Föreläsare: Männsikorättscentrets direktör Sirpa Rautio

Tid: 43 min.

Språk: finska och föreläsningen hittas här.

Föreläsningsmaterial

Expertintervju

Allan Rosas

Domare vid EU-domstolen

Tid: 16 min.

Språk: finska