Kontakt

 Människorättscentret

Postadress

Människorättscentret
Arkadiagatan 3
FI-00102 Riksdagen, Helsingfors
Karta

Telefon: (09)*4321 (riksdagens växel)
Epost: info@manniskorattscentret.fi

förnamn.efternamn(at)manniskorattscentret.fi

Centret behandlar inte klagomål och inte heller andra enskilda fall.
Mer information om centrets uppgifter kan hittas här.