Kontakt


 Människorättscentret
 

Postadress
Människorättscentret
Arkadiagatan 3
FI-00102 Riksdagen, Helsingfors
Karta

Telefon: (09)*4321 (riksdagens växel)
Epost info@manniskorattscentret.fi

förnamn.efternamn (at) manniskorattscentret.fi
 

Centret behandlar inte klagomål och inte heller andra enskilda fall.

 

Mer information om centrets uppgifter kan hittas här.


Personal


Direktör

Sirpa Rautio,

- Människörättscentrets direktör

- Odrförande för människorättsdelegationen


 

Sakkunniga

Sanna Ahola (8.3.-31.12.2019)

- Rättigheter för äldre personer


Mikko Joronen

- Rättigheter för personer med funktionsnedsättning


Kristiina Kouros - Arbetsrotation i justitieombudsmannens kansli 1.6.-31.12.2019


Leena Leikas

- Uppföljning

- Människorättsdelegationens sekreterare


Susan Villa (1.4.-31.12.2019)

- Kommunikation och påverkansarbete


 

Assistent

Katariina Huhta

 

Koordinator för internationella ärenden

Elina Hakala ( - 31.10.2019, ledig 2/2019-)