Föreläsningsserie

Suomeksi     In English

Vill du ha en bättre förståelse av de grundläggande och mänskliga rättigheterna?

Titta, lyssna eller läs. Bekanta dig med 5 föreläsningar.

1 minut video om föreläsningsserie på finska:

YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.

Vad?

Människorättscentret har producerat en förläsningshelhet om de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Serien består av fem föreläsningar om de grundläggande och mänskliga rättigheternas viktigaste begrepp, strukturer och innehåll. Rubrikerna finns till höger i balkarna, där du även hittar materialet.

Materialet består av följande:

  • föreläsningsbilder i PDF-format.
  • inspelade föreläsningar. (Svensk textning av föreläsningarna 1 & 5)
  • inspelade intervjuer med branschexperter. (Innehåller två svenskspråkiga intervjuer.)

För vem?

Föreläsningarna lämpar sig i synnerhet för dem som behandlar frågor beträffande grundläggande och mänskliga rättigheter i sitt arbete, men som saknar utbildning i branschen. Introduktionsföreläsningen kan även användas av dem som behöver uppdatera sina kunskaper om de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Hur kan materialet användas?

Materialet får användas fritt för självstudier. Materialet kan och får visas för till exempel sammankallade studiegrupper.

Var finns det pedagogisk material om mänskliga rättigheter

Ihmisoikeudet.net innehåller finskspråkig material gjort till undervisningssyfte i grundskolan. Materialet är utvecklat av föreningar. Männsikorättsutbildningssidan är mycket användbar i grundskoleundervisning. Dessutom erbjuder både UNICEF och Finlands Amnesty material om människorättsfostran.