Lediga tjänster

En tjänst som expert vid Människorättcentret (Valtiolle.fi ID: 21-62-2019)

 

Arbetsgivare:
För att främja de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna finns ett Människorättscenter i anslutning till riksdagens justitieombudsmans kansli. Bestämmelserna om Människorättscentret och om tjänsten som direktör för centret finns i lagen om riksdagens justitieombudsman (3 a kap, 535/2011).


Tjänsten tillsätts fr.o.m. 1.1.2020 eller enligt överenskommelse

Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal arbetsplatser: 1
Ansök senast: 25.11.2019 kl 16:00
Tjänstens placering: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
Läge: Riksdagens justitieombudsmans kansli/Människorättscentret, Arkadiagatan 3, 00102 Riksdagen

Beskrivning av tjänsten/uppgiften:

Vid Riksdagens justitieombudsmans kansli ledigförklaras en tjänst som expert vid Människorättscentret. Tjänsten besätts under förutsättning att riksdagen för 2020 godkänner statens budgetförslag och budgetanslag for att tjänsten kan inrättas beviljas.

Expertens uppgift är att bereda och föredra ärenden kring grundläggande och mänskliga rättigheter som hör till Människorättscentrets direktörs beslutanderätt och att utföra övriga uppgifter med anknytning till centrets verksamhet och förvaltning som tilldelas honom eller henne. Tjänstens uppgifter anknyter särskilt till främjande och uppföljning av åldrande personers grundläggande och mänskliga rättigheter.

 

Föreskrivna behörighetskrav:
Behörighetskrav för tjänsten är en lämplig högskoleexamen eller annan sådan utbildning och erfarenhet som uppgifterna förutsätter. För att kunna sköta uppgifterna framgångsrikt krävs i praktiken utmärkta kunskaper i finska. Goda kunskaper i svenska och engelska samt övriga språkkunskaper räknas som merit.

 

Vi förväntar oss av dig som söker:
En framgångsrik skötsel av uppgifterna förutsätter goda kunskaper om de grundläggande och mänskliga rättigheterna, goda kunskaper om lagstiftningen och rättspraxisen inom uppgiftsområdet och omfattande kännedom om verksamheten vid myndigheter och organisationer inom uppgiftsområdet. Utöver förväntar oss goda interaktionsfärdigheter och färdigheter att skapa nätverk och långvarig och mångsidig arbetserfarenhet inom främjande av grundläggande och mänskliga rättigheter. Erfarenhet av skolning och internationell rapportering ses som en merit.

 

Löneuppgifter:
Lönen bestäms i enlighet med riksdagens lönesystem. Tjänsten placeras i kravnivå 11 (uppgiftsbaserad lönedel 4 532,33 euro/mån). Som en individuell lönedel betalas dessutom högst 50 % av den uppgiftsbaserade lönen.

 

Säkerhetsutredning: Före tillsättningen kan en personsäkerhetsutredning med samtycke av den sökande göras (säkerhetsutredningslag 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktes rättigheter finns på adressen https://www.supo.fi/sakerhetsutredningarna.

 

Ansökningarna lämnas i första hand in på statens elektroniska rekryteringssystem www.valtiolle.fi senast den 25.11.2019 kl. 16.00. Ansökan till Människorättscentret kan också inom utsatt tid tillställas riksdagens justitieombudsmans kansli, registratorskontoret (oikeusasiamies@eduskunta.fi eller Arkadiagatan 3, 00102 RIKSDAGEN). Till ansökan ska bifogas matrikelutdrag, meritförteckning eller annan motsvarande redogörelse för sökandens meriter. Bilagorna kan också sändas till justitieombudsmannens kanslis registratorskontor per e-post eller post. På både ansökan och kuvertet bör ID-numret anges. Ansökningarna returneras inte.

En tjänst som expert vid Människorättcentret (Valtiolle.fi ID: 21-64-2019)

 

Arbetsgivare:
För att främja de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna finns ett Människorättscenter i anslutning till riksdagens justitieombudsmans kansli. Bestämmelserna om Människorättscentret och om tjänsten som direktör för centret finns i lagen om riksdagens justitieombudsman (3 a kap, 535/2011).


Tjänsten tillsätts fr.o.m. 1.1.2020 eller enligt överenskommelse

Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal arbetsplatser: 1
Ansök senast: 25.11.2019 kl 16:00
Tjänstens placering: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
Läge: Riksdagens justitieombudsmans kansli/Människorättscentret, Arkadiagatan 3, 00102 Riksdagen

Beskrivning av tjänsten/uppgiften:

Arbetsbeskrivning: Vid Riksdagens justitieombudsmans kansli ledigförklaras en tjänst som expert vid Människorättscentret. Tjänsten tillsätts fr.o.m. 1.1.2020 eller enligt överenskommelse. Tjänsten besätts under förutsättning att riksdagen godkänner statens budgetförslag för 2020 och budgetanslag for att tjänsten inrättas beviljas.

 

Expertens uppgift är att bereda och föredra ärenden kring grundläggande och mänskliga rättigheter som hör till Människorättscentrets direktörs beslutanderätt och att utföra övriga uppgifter med anknytning till centrets verksamhet och förvaltning som tilldelas honom eller henne. Tjänstens uppgifter anknyter särskilt till främjande och uppföljning av åldrande personers grundläggande och mänskliga rättigheter.

 

Föreskrivna behörighetskrav:
Behörighetskrav för tjänsten är en lämplig högskoleexamen eller annan sådan utbildning och erfarenhet som uppgifterna förutsätter. För att kunna sköta uppgifterna framgångsrikt krävs i praktiken utmärkta kunskaper i finska. Goda kunskaper i svenska och engelska samt övriga språkkunskaper räknas som merit.

 

Vi förväntar oss av dig som söker:

En framgångsrik skötsel av uppgifterna förutsätter goda kunskaper om de grundläggande och mänskliga rättigheterna, kunskaper om lagstiftningen inom uppgiftsområdet och omfattande kännedom om verksamheten vid myndigheter och organisationer inom uppgiftsområdet. Utöver förväntar oss goda interaktionsfärdigheter och färdigheter att skapa nätverk, långvarig och mångsidig arbetserfarenhet inom främjande av grundläggande och mänskliga rättigheter och erfarenhet om kommunikation och påverkningsarbete. Erfarenhet av företag och människorättsfrågor ses som en merit.

 

Löneuppgifter:
Lönen bestäms i enlighet med riksdagens lönesystem. Tjänsten placeras i kravnivå 11 (uppgiftsbaserad lönedel 4 532,33 euro/mån). Som en individuell lönedel betalas dessutom högst 50 % av den uppgiftsbaserade lönen.

 

Säkerhetsutredning: Före tillsättningen kan en personsäkerhetsutredning med samtycke av den sökande göras (säkerhetsutredningslag 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktes rättigheter finns på adressen https://www.supo.fi/sakerhetsutredningarna.

 

Ansökningarna lämnas i första hand in på statens elektroniska rekryteringssystem www.valtiolle.fi senast den 25.11.2019 kl. 16.00. Ansökan till Människorättscentret kan också inom utsatt tid tillställas riksdagens justitieombudsmans kansli, registratorskontoret (oikeusasiamies@eduskunta.fi eller Arkadiagatan 3, 00102 RIKSDAGEN). Till ansökan ska bifogas matrikelutdrag, meritförteckning eller annan motsvarande redogörelse för sökandens meriter. Bilagorna kan också sändas till justitieombudsmannens kanslis registratorskontor per e-post eller post. På både ansökan och kuvertet bör ID-numret anges. Ansökningarna returneras inte.