Publicationer och utlåtanden

Publikationer

Utlåtanden

  • GANHRI:s  utlåtande till CRPD-kommitteen om utkastet för allmänna kommentaren 6 (jämlikhet och jämställdhet)