Publicationer och utlåtanden

Publikationer

Utlåtanden

  • CRPDGC6_GANHRI_statement.pdf 200 KB
    GANHRI:s  utlåtande till CRPD-kommitteen om utkastet för allmänna kommentaren 6 (jämlikhet och jämställdhet)