Personal

Direktör

Susan Villa 

 • Tf. direktör för Människorättscentret  från och med den 1 mars 2024 
 • Kommunikation och påverkansarbete
 • De unga sakkunnigas progam 
 • Företag och mänskliga rättigheter
 • Media, människorättsförsvarare

Assistent

Minna Orkokari

 • Möten och evenemang
 • Fakturering

Sakkunniga

Sanna Ahola

 • Rättigheter för äldre personer
 • Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Mikko Joronen 

 • Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Rättigheter för äldre personer

Miro Järnefelt

 • Kommunikationsexpert 

Leena Leikas

 • Uppföljning  av de grundläggande fri- och rättigheterna och tillgodoseende av mänskliga rättigheter
 • Människorättsdelegationens sekreterare
 • Ordförande för ENNHRI Legal Working Group

Elina Hakala

 • Internationellt samarbete
 • Strukturerna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna
 • FN:s universella periodiska granskning (UPR)

Lauri Sivonen

 • Strategisk framsyn av mänskliga rättigheter
 • Mänsklig dimension och säkerhet

Yngre sakkunniga

Klara Fält

 • Program för unga experter

Mikko Pursimo

 • Program för unga experter