Personal

Direktör

Sirpa Rautio

 • Människörättscentrets direktör
 • Odrförande för människorättsdelegationen

Sakkunniga

Sanna Ahola

 • Rättigheter för äldre personer

Mikko Joronen

 • Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Kristiina Kouros (tjänsteledig i justitieombudsmannens kansli t.om. 31.12.2021)

Leena Leikas

 • Vikariende direktör
 • Uppföljning
 • Människorättsdelegationens sekreterare

Susan Villa (på tjänsteutbyte vid riksdagens internationella avdelning den 1.9-31.12.2021)

 • Rättigheter för äldre personer
 • Företag och mänskliga rättigheter
 • Kommunikation och påverkansarbete

Maria Fagerholm (på tjänsteutbyte vid Människorättscentret t.om. 31.12.2021)

 • Företag och mänskliga rättigheter
 • Uppföljning

Elina Hakala

 • Uppföljningen av  de grundläggande fri- och rättigheterna och tillgodoseende av mänskliga rättigheter på nationella nivå

Assistent

Katariina Huhta

 • Möten och evenemang
 • Fakturering
 • Rättigheter för barn

Biträdande sakkunniga

Maija Hirvi

 • Rättstats frågor
 • Uppföljning

Emmi Kupiainen

 • Uppföljning
 • Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Klimat och miljö frågor