Personal

Direktör

Sirpa Rautio

 • Människörättscentrets direktör
 • Odrförande för människorättsdelegationen

Sakkunniga

Sanna Ahola

 • Rättigheter för äldre personer
 • Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Mikko Joronen (tjänsteledig i Diskrimineringsombudsmannen's byro t.o.m. 2023)

Leena Leikas

 • Uppföljning  av  de grundläggande fri- och rättigheterna och tillgodoseende av mänskliga rättigheter
 • Vikariende direktör
 • Människorättsdelegationens sekreterare
 • Ordförande för ENNHRI Legal Working Group

Susan Villa 

 • Kommunikation och påverkansarbete
 • De unga sakkunnigas progam 
 • Företag och mänskliga rättigheter
 • Media, människorättsförsvarare

Elina Hakala

 • Uppföljningen av  de grundläggande fri- och rättigheterna och tillgodoseende av mänskliga rättigheter 

Biträdande sakkunniga

Emmi Kupiainen

 • Uppföljning av  de grundläggande fri- och rättigheterna och tillgodoseende av mänskliga rättigheter
 • Klimat och miljö frågor

De unga sakkunnigas progam 

Elsa Korkman

 • Yngre sakkunnig
 • Stöd till kommunikationen
 • Tematiskt arbete

Sanni Myllyaho

 • Yngre sakkunnig
 • Stöd till kommunikationen
 • Tematiskt arbete

Assistent

Katariina Huhta

 • Möten och evenemang
 • Fakturering