Personal

Direktör

Sirpa Rautio

 • Människorättscentrets direktör
 • Ordförande för människorättsdelegationen
 • Ordförande för ENNHRI, i styrelsen för GANHRI

Assistent

Minna Haapaniemi

 • Möten och evenemang
 • Fakturering

Sakkunniga

Sanna Ahola

 • Rättigheter för äldre personer
 • Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Mikko Joronen (tjänstledig i Diskrimineringsombudsmannens byrå t.o.m. 2023)

Miro Järnefelt

 • Kommunikationsexpert 

Leena Leikas

 • Uppföljning  av de grundläggande fri- och rättigheterna och tillgodoseende av mänskliga rättigheter
 • Vikarierande direktör
 • Människorättsdelegationens sekreterare
 • Ordförande för ENNHRI Legal Working Group

Susan Villa 

 • Kommunikation och påverkansarbete
 • De unga sakkunnigas progam 
 • Företag och mänskliga rättigheter
 • Media, människorättsförsvarare

Elina Hakala

 • Rådgivare till direktören i frågor som rör ENNHRI:s ordförandeskap och internationellt samarbete
 • Strukturerna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna
 • FN:s universella periodiska granskning (UPR)

Nitin Sood

 • Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Rättigheter för äldre personer

Lauri Sivonen

 • Strategisk framsyn av mänskliga rättigheter
 • Mänsklig dimension och säkerhet

Yngre sakkunniga

Emmi Kupiainen

 • Uppföljning av de grundläggande fri- och rättigheterna och tillgodoseende av mänskliga rättigheter
 • Klimat- och miljöfrågor