Klagomål till FN

Klagomål till FN:s kommittér

Kränkningar av rättigheter som tryggas genom FN:s olika människorättskonventioner behandlas för Finlands del i sju kommittér.

Lämna in ditt klagomål i överensstämmelse med respektive kommittés anvisningar och helst på ett klagomålsformulär då ett sådant finns att tillgå.

Klagomålet skickas direkt till rättskipnings- eller undersökningsorganet, inte till utrikesministeriet.

FN kommittér som behandlar klagomål  

CERD- kommittén

CESCR-kommitén

Människorättskommittén  (CCPR-komittén)

CEDAW-kommittén

CAT-kommittén

CRC-kommittén

CRPD-kommittén

Instruktioner, blanketter och övrig information för att göra klagomål

Här hittar du instruktioner, blanketter och överiginformation om att göra kagomål till FN:s kommittér som behandlar dem.

Specialrapportörer och arbetsgrupper

Människorättskränkningar behandlas även av följande FN-organ. Deras huvuduppgift är dock inte att behandla enskilda klagomål utan olika situationer i länder och allmänna trender som uppstår.

1. Specialrapportörer och arbetsgrupper (Special Procedures)

2. FN:s råd för mänskliga rättigheter klagomålsprocessen 

FN:s råd för mänskliga rättigheter har en klagåmålsprocess (tidigare 1503-förfarandet) fär enskilda individer, grupper och medborgarföreningar kan upplysa rådets medlemmar med information om grova MR-kränkningar som pågår systematiskt i FN:s medlemsländer. Processen är konfidentiell.

FN:s råd för mänskliga rättigheters klagomålsförfarande (eng)

3. Kvinnokommissionen 

Huvuduppgiften är att identifiera världsomfattande trender angående kvinnornas rättigheter.

4. Unesco kommittén 

Klagomål som berör UNESCO:s verksamhetsområde.