För medierna

Människorättscentret är en självständig och oberoende aktör som erbjuder aktuell information om hur de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses samt främjar samarbete och informationsutbyte. 

Mediekontakter

Vi ger gärna mer information, hänvisar till information och hjälper med att hitta en sakkunnig.

Sakkunnig Susan Villa
tfn  050 341 2267
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠fornamn.efternamn@ihmisoikeuskeskus.fi

Utlåtanden och ställningstaganden

Människorättscentret ger utlåtanden till nationella myndigheter och internationella organ som övervakar att de mänskliga rättigheterna tillgodoses, såsom Europarådet och FN.

Läs mer om Människorättscentrets utlåtanden och ställningstaganden-> (på finska)

Publikationer, utredningar, undersökningar och rapporter

Utöver sina egna publikationer låter Människorättscentret dessutom utomstående sakkunniga göra aktuella utredningar, undersökningar och rapporter.

Läs mer om Människorättscentrets publikationer->