Verkställandet - Europeiska kommittén för sociala rättigheter

Sammanlagt sju avgöranden av Europarådets kommitté för sociala rättigheter är öppna för Finlands del. (2/2023)

Kommittén för sociala rättigheter har granskat läget för verkställandet och har i några fall redan i tre repriser begärt ytterligare information av regeringen. 

Ministerkommittén ger regeringen rekommendationer och resolutioner om verkställandet av avgörandena av Europeiska kommittén för sociala rättigheter, varefter kommittén för sociala rättigheter granskar hur verkställandet framskrider på ett nationellt plan och fastslår när ett avgörande har verkställts.

Du kan bekanta dig närmare med verkställighetsprocessen av avgöranden av Europeiska kommittén för sociala rättigheter här och med processen för kollektiva klagomål här.

Människorättscentret följer upp verkställandet av avgöranden av kommittén för sociala rättigheter och har sammanställt de avgöranden som Finland fått och som väntar på att verkställas.