Program för unga experter

Vid Människorättscentret inleddes i februari år 2022 Programmet för unga experter som är i början av sin karriär. Programmet för unga experter erbjuder en möjlighet

 • att fördjupa sina kunskaper i grundläggande och mänskliga rättigheter
 • att få omfattande insyn i Människorättscentrets verksamhet
 • delta i expertuppgifter 
 • delta i kommunikations- och påverkansarbetet
 • bekanta sig med Justitieombudsmannens och riksdagens verksamhet
 • bekanta sig med aktörer inom fältet för grundläggande och mänskliga rättigheter nationellt och internationellt
 • utveckla sig själv och nätverka särskilt med aktörer inom fältet för grundläggande och mänskliga rättigheter. 

Programmet pågår i 1,5 år, och under en period finns det plats för två unga experter. Experterna som väljs till programmet deltar i Människorättscentrets verksamhet tillsammans med centrets övriga tjänstemän. En av uppgifterna fokuserar på rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Behörighetsvillkor för den som väljs till programmet är lämplig högskoleexamen eller annan utbildning och erfarenhet som uppgifterna förutsätter.

Programmets mål är att

 • stärka de unga experternas kunskaper i grundläggande och mänskliga rättigheter
 • öka de ungas perspektiv på grundläggande och mänskliga rättigheter i Människorättscentrets verksamhet
 • stärka de ungas röst i den allmänna diskussionen om grundläggande och mänskliga rättigheter
 • erbjuda en språngbräda för arbetet med grundläggande och mänskliga rättigheter även efter programmet.

 Till det första programmet för unga experter pågick 1.2.2022–31.7.2023 och nästa program startar hösten 2023.

I fortsättningen kan du följa med vad som händer inom Programmet för unga experter bland annat på Människorättscentrets webbplats och på kanaler för social media. #DeUngasProgram

Mer information:

Susan Villa, sakkunnig, ledare för Programmet för unga experter, Människorättscentret

susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 341 2267